SolidWorks 2019 - značajna unapređenja performansi
SolidWorks podešavanje - Enhanced Graphics Performance

SolidWorks 2019 kroz novu opciju - Enhanced Graphics Performance, pruža korisnicima značajna poboljšanja u pogledu bržeg prikazivanja i manipulacije 3D modela, jer sada grafička kartica u znatno većoj meri utiče na prikaz 3D modela u okviru SolidWorks softvera.

Poboljšanje performansi je primetno u svakodnevnom radu, a ne samo u specifičnim testovima, što Solfins aplikativni inženjeri mogu i potvrditi iz svog iskustva.

 
 

Unapređenja na realnom primeru


Nova opcija i unapređenja koja ona donosi će prvenstveno koristiti SolidWorks korisnicima koji rade sa SolidWorks sklopovima od preko 500+ komponenti.

Unapređenje performansi slikovito je prikazano na video snimku i kompleksnom SolidWorks 3D modelu koji sadrži preko 10,000+ komponenti.


Na osnovu dosadašnjeg iskustva Solfins aplikativnih inženjera, tipičnom SolidWorks korisniku će aktivacija nove opcije dovesti do duplog (2x) ili troduplog (3x) unapređenja performansi Vašeg 3D modela.

Koji SolidWorks procesi su ubrzani?

Enhanced Graphics Performance opcija, ne ubrzava sve procese rada u SolidWorks 3D CAD softveru, već isključivo:

  • Rotaciju 3D modela

  • Zumiranje 3D modela i 

  • "Pan" 3D modela

Svi ostali procesi, uključujući i Rebuild 3D modela neće biti ubrzani korišćenjem ove opcije. Performanse u SolidWorks Drawings okruženju u SolidWorks-u 2019 neće biti poboljšane korišćenjem ove opcije.

Imajte na umu i da je Enhanced Graphics Performance trenutno Beta funkcionalnost koja može uticati na stabilnost SolidWorks softvera. 

Šta mi je potrebno od hardvera?

Svaka grafička kartica koja podržava OpenGL (4.5) standard omogućava aktivaciju ove opcije. Grubo gledano, svaka grafička kartica koja je kupljena posle 2014. godine će najverovatnije podržavati ovaj standard. Proverite detaljno karakteristike Vaše grafičke kartice, kako biste bili sigurni da ona podržava ovaj standard.


U starijim verzijama SolidWorks softvera, performanse softvera nisu u velikoj meri zavisile od grafičke kartice, pa je SolidWorks marginalno brže radio na računaru sa grafičkom karticom od 1500€ - nVidia Quadro P4000, u odnosu na računar sa znatno slabijom grafičkom karticom od 500€ - nVidia Quadro P1000. 

Enhanced Graphics Performance opcija u znatno većoj meri koristi resurse grafičke kartice u odnosu na prethodne verzije SolidWorks softvera, pa se sada razlike u performansama vrlo lako mogu primetiti na jačim grafičkim karticama.


Svetski poznata kompanija Puget systems testirala je performanse nekoliko grafičkih kartica u SolidWorks-u 2019 sa uključenom opcijom Enhanced Graphics Performance i došla do rezultata prikazanih na slikama ispod.

Na osnovu prikazanih rezultata, može se zaključiti da Enhanced Graphics Performance opcija opravdava značajniju novčanu investiciju u moćniju grafičku karticu, jer ova investicija može dovesti do poboljšanja performansi od čak sedam puta (7x) u odnosu na neko najbazičnije rešenje. Razlika je najupečatljivija kod SolidWorks korisnika koji koriste 4K monitore.

Ukoliko ste zainteresovani za celokupan test koji je izvršila kompanija Puget systems, pogledajte ga na sledećem linku.

eDrawings 2019

 
 

Pored SolidWorks-a 2019, eDrawings 2019 je takođe dobio značajno poboljšanje performansi uvođenjem funkcionalnosti opcije Enhanced Graphics Performance, koja je automatski aktivna pri pokretanju softvera i ne može se isključiti.


Ukoliko želite da na Vašem primeru uočite unapređenja performansi bez instalacije SolidWorks-a 2019, otvorite Vaš model softveru eDrawings 2019 i u bilo kojoj starijoj verziji eDrawings softvera i uporedite performanse.


Uputstvo za instalaciju eDrawings softvera dostupno je na Solfins sajtu. Trenutno se sa SolidWorks-ovog sajta može preuzeti samo najnovija verzija eDrawings softvera - eDrawings 2019.

eDrawings - uputstvo za instalaciju >>

SolidWorks 2020 i novije verzije?

Na osnovu informacija prikazanih na SolidWorks World-u 2019, u verziji SolidWorks 2020, opcija Enhanced Graphics Performance više neće biti Beta funkcionalnost, što znači da korišćenjem ove funkcije neće doći do značajnijeg uticaja na stabilnost softvera.

Grafička unapređenja će se preneti i na SolidWorks Drawings radno okruženje, pa će i performanse tehničkih crteža biti značajno unapređene.


U neformalnom razgovoru Solfins aplikativnih inženjera i SolidWorks razvojnog tima, u narednim verzijama softvera se mogu očekivati i dodatna poboljšanja performansi jer je u verziji SolidWorks 2019 izvršena samo gruba optimizacija, koja će se dodatno unapređivati u predstojećim verzijama SolidWorks-a.

SolidWorks Bill of Materials (BOM) alat - Deo 4
Opis funkcionalnosti - Border, Layer i Text Format sekcije