SolidWorks 2024 NOVOSTI
Upoznajte unapređenja u SolidWorks softverima u verziji za 2024. godinu
 
 

Solfins seminar - Upoznajte unapređenja u SolidWorks 2024

Pogledajte i naše druge seminare o SolidWorks softveru i drugim 3D tehnologijama >

I ove godine organizovali smo niz radionica sa predstavljanjem SolidWorks 2024 novosti - na našem Sajmu proizvodnih tehnologija u Kragujevcu. Ako ste propustili sajam sa nekim osnovnim unapređenjima možete se upoznati na ovoj stranici, a zatim i na Seminaru čiji će snimak biti objavljen do kraja godine na ovoj stranici.

SolidWorks 2024

Prve najavljene novosti

3DEXPERIENCE 3DLean Board

Jednostavno, instant, vizuelno planiranje organizacije rada, projekata, razvoja ideja i bilo kog drugog tipa aktivnosti vašeg tima.

Instant Dimension


Hole Wizard with Existing Sketch

Mate Reference Name Matching


Rules-Based Defeature


Untrim Surface ‘Exclude Parent Surface’

Width Mate Flexible Selection


Insert Assembly to Part

SolidWorks 2024 noviteti

Unapređenja korisničkog iskustva

Brže generisanje ivica modela

Brže generisanje ivica prilikom rotiranja modela u HLR, HLV i Wireframe prikazu.

Biranje koordinatnog sistema pri exportu fajlova

Biranje koordinantnog sistema koji će biti Origin prilikom exporta fajlova u drugi format.

Novi izgled ikonica

Novi izgled ikonica za otvaranje modela, crteža, kao i za čuvanje fajlova.

Unapređenja u modeliranju delova

Čuvanje delova u starijim verzijama SolidWorks-a!

Čuvanje delova u SolidWorks verzijama 2022 i 2023. Dostupno za licence, koje su na godišnjem održavanju.

 Nova opcija prilikom korišćenja Revolved Cut komande

 Sada postoji mogućnost da se štiklira opcija "Flip side to cut" za komandu Revolved Cut.

Cilindrični Bounding Box

Pravljenje cilindričnog Bounding Box-a umesto pravougaonog. Mnogo lakši način za definisanje sirovina cilindričnog oblika.

Simetrično linearno umnožavanje

Linearno umnožavanje u suprotnom smeru pomoću jednog klika.  

 Untrim Surface

Nova opcija za generisanje geometrije na mestu isečenih površi.

Sketch Dimension Previews 

Brzo definisanje dimenzija klikom na entitet.

Definisanje pozicija za Hole Wizard pomoću skice

Moguće je umesto postavljanja tačaka, da se izabere postojeća skica za definisanje pozicija Hole Wizard-a.

Pravljenje multibody parta od sklopa

Transformacija sklopa u Multibody part.

Unapređenja u Sheet Metal okruženju

Brže propagiranje slotova u sklopu

Koristeći funkciju Propagate Slots, korisnici sada mogu propagirati slotove na više delova unutar sklopa.

Stamp Tool komanda

Nova komanda za oblikovanje lima.

Komanda Rip za tankozidne cilindrične i konične partove 

Moguće je koristiti komandu Rip za tankozidne cilindrične i konične delove.

Unapređenja u Structure Systems okruženju

Automatsko grupisanje sličnih ćoškova

Ušteda vremena koristeći automatsko grupisanje sličnih ćoškova.

Nova opcija za ukrajanje ćoškova

Nova opcija za ukrajanje ćoškova "Open Corner Treatment".

Jedinice mere u atributima

Definisanje jedinica mera kod atributa u Custom Properties i Cut Lists. 

Unapređenja u modeliranju sklopova

Nove opcije prilikom ubacivanja komponenti u sklop

Opcije Fix on first component/Fix/Float prilikom ubacivanja komponenti u sklop.

 Novi nazivi za definisanje stranica u Width Mate-u

Width selection 1 i 2 umesto polja Width i Tab prilikom definisanja stranica za mate-ovanje.

Prepoznavanje imena u Mate References komandi 

Komponente se mogu mate-ovati samo ako unutar Mate Reference komande imaju ista imena.

Brzo dodavanje dodatnih informacija komponentama na nivou celog sklopa 

Pomoću Component Reference opcije na nivou celog sklopa, moguće je dodati dodatne informacije, a da se tiču komponenti u datom sklopu.

 Defeature komanda sa definisanim pravilima

Moguće je definisati pravila po kojim će se Defeature komanda izvršavati.

Čuvanje sklopova u starijim verzijama SolidWorks-a!

Čuvanje sklopova u SolidWorks verzijama 2022 i 2023. Dostupno za licence, koje su na godišnjem održavanju.

Export u GLTF i GTB formate

Export u formate GLTF i GTB za virtuelnu realnost.

 Filter za učitavanje STEP fajlova

Filter radi učitavanja pojedinih komponenti iz STEP fajla.

Komanda Component Pattern Repair 

Komanda za automatsku popravku Linear i Circular Pattern-a na nivou sklopa.

Unapređenja u pravljenju crteža

Kolinearnost rednih kota

Kolinearnost rednih kota i automatski Offset teksta.

 Vidljivost referenciranih entiteta kote

Prelaskom preko kote, vidljivi su i entiteti od kote.

Druga boja kota za ručno prepravljene 

Mogućnost prikaza kote, koja je ručno prepravljena, pomoću druge boje.

Čuvanje crteža u starijim verzijama SolidWorks-a!

Čuvanje crteža u SolidWorks verzijama 2022 i 2023. Dostupno za licence, koje su na godišnjem održavanju.

 Brže dodavanje atributa dela unutar anotacije

Ušteda vremena pri dodavanju više atributa dela unutar anotacije.

Brza popravka kota usled gubitka referenciranih entiteta 

Brzo selektovanje novih entiteta ukoliko se kod kote izgubi entitet.

 
 

17 unapređenja za brži rad u SolidWorks 2024

 
 

21 savet da radite pametnije u SolidWorks 2024

SolidWorks u eri AI - Kako će izgledati projektovanje uz nove softverske alate (Design Assistant)
Veštačka inteligencija i mašinsko učenje u vašem SolidWorks softveru