SolidWorks Bill of Materials (BOM) alat - Deo 1
Opis funkcionalnosti u praktičnim primerima - BOM Type sekcija

SolidWorks poseduje mogućnost automatskog generisanja sastavnica složenih sklopova, međutim kako bi svi podaci bili pravilno formatirani i prikazani u skladu sa korisničkim zahtevima, potrebno je obezbediti:

  • Pravilno izmodeliran sklop u SolidWorks softveru

  • Pripremljen templejt sastavnice i

  • Izvršiti potrebna podešavanja u SolidWorks "Bill of Materials" funkciji

Odoo CMS - a big picture

U okviru serije blogova, zbog obima i složenosti, detaljno će se analizirati samo treća stavka, odnosno podešavanja "Bill of Materials" komande u okviru SolidWorks softvera. "Bill of Materials" komandi se najčešće pristupa iz Drawings okruženja kao što je prikazano na slici iznad, ali se može pristupiti i direktno iz Assembly okruženja (Insert/Tables/Bill of Materials).

Napomena: Termin "sastavnica" se često u korespondenciji sreće i pod nazivom "BOM", što je zapravo skraćenica engleskog naziva za sastavnicu - "Bill of Materials".

Odoo image and text block

U okviru ovog bloga, detaljno su objašnjene sledeće sekcije "Bill of Materials" SolidWorks komande:

  • BOM Type - omogućava korisniku da definiše strukturu sastavnice, kao i stepen detalja koje će ista prikazivati 


Dodatne funkcionalnosti SolidWorks "Bill of Materials" funkcije možete saznati na sledećim Solfins blogovima:


SolidWorks BOM - deo 2 >>

Opisane su funkcionalnosti sekcija: Item Numbers, Configurations i Part Configuration Grouping.


SolidWorks BOM - deo 3 >>

Opisane su funkcionalnosti sekcije Keep Missing Item/Row.


SolidWorks BOM - deo 4 >>

Opis funkcionalnosti sekcija: Border, Layer i Text Format.

Funkcionalnosti u BOM Type sekciji

"Top-Level Only" opcija

Odoo CMS - a big picture

"Top-level only" opcija prikazuje u sastavnici samo prvi nivo stabla u sklopu, odnosno ne analizira koje se komponente nalaze u podsklopovima.

"Parts Only" opcija

Odoo CMS - a big picture

"Parts only" opcija u sastavnici prikazuje sve Part-ove koji se nalaze u sklopu. Part-ovi koji se više puta pojavljuju u sklopu se prikazuju kao jedna stavka u sastavnici, ali se njihova količina sabira. Podsklopovi (.SLDASM) se ne prikazuju u ovoj sastavnici.

"Indented - No Numbering" opcija

Odoo CMS - a big picture

"Indented - No Numbering" opcija prikazuje detaljnu strukturu sklopa. Prvom (Top Level) nivou, su dodeljeni redni brojevi u sastavnici, dok svim drugim nivoima redni brojevi nisu dodeljeni. Kod Multibody Part-ova, najčešće konstrukcije iz Weldment okruženja, prikazuju se i zasebna tela (Body).

U slučaju kada je "Detailed cut list" opcija neoznačena, prikazuje se samo broj tela istih geometrijskih karakteristima (dužina, širina, visina). Stavke u sastavnici "PIPE 21.30 X 2.3" iako imaju isto ime i poprečni presek, različite su dužine, pa su zbog toga i razdvojene u sastavnici.

Part-ovi i Assembly-i koji se ponavljaju više puta se prikazuju kao zasebne stavke u BOM-u  

"Indented - Flat Numbering" opcija

Odoo CMS - a big picture

"Indented - Flat Numbering" opcija prikazuje detaljnu strukturu sklopa, ali se redni brojevi dodeljuju redom, bez obzira na kom nivou sklopa se stavke u sastavnici nalaze.

"Indented - Detailed Numbering" opcija

Odoo CMS - a big picture

"Indented - Detailed Numbering" opcija prikazuje detaljnu strukturu sklopa. Redni brojevi za prvi (Top Level) nivo su dodeljeni kao jednocifren broj (npr. "3"), dok se za svaki sledeći nivo dodeljuje dodatna cifra, npr. za drugi nivo "3.1". 

"Indented - No Numbering + Detailed cut list" opcija

Odoo CMS - a big picture

Kada je označena "Detailed cut list" opcija, prikazani su dodatni podaci o svakom telu u okviru Multibody Part-ova. U konkretnom primeru na slici iznad, prikazane su ukupne dužine standardnih profila u okviru jednog Part-a. 

"Detailed cut list" opcija na isti način utiče na sastavnicu u slučajevima kada su označene opcije "Indented - No Numbering",  "Indented - Flat Numbering" i "Indented - Detailed Numbering".


SolidWorks prati hardverske trendove (Microsoft Surface)
Interaktivno CAD modeliranje na novim uređajima