SolidWorks Bill of Materials (BOM) alat - Deo 4
Opis funkcionalnosti - Border, Layer i Text Format sekcije

U seriji blog-ova na Solfins sajtu detaljno su objašnjene funkcionalnosti SolidWorks Bill of Materials komande koja se koristi za automatsko generisanje sastavnica. Zbog obima i složenosti ove komande, analizirana su isključivo podešavanja koja su dostupna pri pokretanju SolidWorks "Bill of Materials" komande, jer ona najviše i utiču na prikaz sastavnice (BOM-a). 

Odoo image and text block

U okviru ovog bloga, objašnjene su sledeće sekcije "BIll of Materials" SolidWorks komande:

  • Border - omogućava korisniku da definiše debljinu linija tabele koja se koristi za prikaz informacija u SolidWorks sastavnici

  • Layer - omogućava korisniku da definiše u kom SolidWorks Layer-u će se nalaziti SolidWorks sastavnica

  • Text Format - jedina opcija "All uppercase" ukoliko je označena prikazuje tekst u SolidWorks sastavnici isključivo velikim slovima. Ukoliko ova opcija nije označena, tekst se prikazuje i velikim i malim slovima.


Dodatne funkcionalnosti SolidWorks "Bill of Materials" funkcije možete saznati na sledećim Solfins blogovima:


SolidWorks BOM - Deo 1 >>

Opis funkcionalnosti sekcije BOM Type.


SolidWorks BOM - Deo 2 >>

Opis funkcionalnosti sekcija: Item Numbers, Configurations i Part Configuration Grouping.


SolidWorks BOM - Deo 3 >>

Opis funkcionalnosti sekcije Keep Missing Item/Row.

SolidWorks EDU APP za studente i nastavnike
SolidWorks mobilna aplikacija za obrazovanje