SolidWorks online licenciranje
Integrišite Vašu SolidWorks Standalone licencu sa MySolidWorks nalogom

! Zbog nedovoljnog interesovanja za ovu funkcionalnost SolidWorks je rešio da je ukine od 12 Februara 2022 !

SolidWorks online licenciranje korisnicima pruža fleksibilnost da SolidWorks koriste na više računara bez potrebe za deaktivacijom i aktivacijom licence svaki put kada žele da koriste drugi računar. Za korišćenje SolidWorks Online licenciranja potrebna je aktivna internet konekcija, ali postoji i mogućnost da se licenca koristi u Offline modu koji ne zahteva aktivnu internet vezu. 

Odoo CMS - a big picture

Tehničke specifičnosti

SolidWorks online licenca vezana je za MySolidWorks nalog, pri čemu korisnički Login podaci omogućavaju brzu migraciju licence sa računara na računar. Korisnik kada se jednom uloguje na računare na kojima koristi SolidWorks (Službeni Desktop, Službeni laptop i kućni računar), pri pokretanju SolidWorks-a licenca se automatski u pozadini transferuje između računara.

Neke od dodatnih specifičnosti Online licenciranja su:

 • Korisničko ime i šifru je potrebno uneti samo pri prvom pokretanju SolidWorks-a, odnosno, nemate potrebu da se log-ujete pri svakom pokretanju softvera

 • Za svako pokretanje softvera potrebna je aktivna internet veza

 • Ukoliko se u toku rada izgubi internet veza, SolidWorks se može koristiti još 30 minuta. Po isteku 30 minuta, korisnik ima mogućnost snimanja fajlova

 • Licenca se može koristiti i u Offline modu koji ne zahteva aktivnu internet vezu. Ova opcija je pogodna za službene puteve, ali se može koristiti i tamo gde je internet konekcija nestabilna

 • Licenca se nalazi u Offline modu ili maksimalno 30 dana ili dok korisnik ne vrati licencu u Online mod rada

 • Posle 30 dana, licenca se automatski vraća u Online mod rada, bez obzira da li je računar vezan na internet ili ne

 • Ukoliko korisnik nema pristup internetu, a licencu nije preneo u Offline mod, SolidWorks se ne može koristiti

Odoo CMS - a big picture

Korisnici  direktno iz SolidWorks-a mogu pristupiti brojnim opcijama vezanim za SolidWorks online licenciranje:

 • My SolidWorks i Customer Portal šalju korisnika na pomenute online servise

 • Take License Offline opcija omogućava korisniku da licencu prebaci u Offline mod rada

 • Logout opcija će izlogovati korisnika sa računara, pri ponovnom pokretanju SolidWorks-a na tom konkretnom računaru potrebno je ulogovati se sa MySolidWorks nalogom za koji je vezana Online licenca

Kupovina SolidWorks licenci

Ukoliko želite da koristite SolidWorks sa online načinom licenciranja, potrebno je kupiti SolidWorks Standalone licencu koju je kasnije kroz MySolidWorks portal potrebno konvertovati u Online način licenciranja. Neke od dodatnih specifičnosti Online licenciranja su:

 • Online licenciranje ne zahteva dodatne novčane troškove

 • Svi proizvodi su podržani osim SolidWorks PDM-a i Manage-a

 • Podržane su trajne (Perpetual) i licence koje se iznajmljuju (Term licence)

 • Korisnici se u bilo kom trenutku mogu vratiti sa Online licenciranja na tradicionalan Standalone način licenciranja korišćenjem MySolidWorks portala

 • Na nivou firme je moguće izvršiti parcijalnu konverziju Standalone licenci, npr. od 10 SolidWorks Standalone licenci na nivou firme, 2 licence se mogu konvertovati na Online način licenciranja

Odoo image and text block

Konverzija u Online način licenciranja

Korišćenjem MySolidWorks portala, CAD Admin na nivou kompanije može izvršiti konverziju Standalone licenci u Online način licenciranja. Neki osnovni koraci koje je potrebno ispoštovati su:

 • Sve SolidWorks licence je potrebno registrovati na MySolidWorks portalu

 • CAD Admin vrši konverziju željenih Standalone licenci u Online licence

 • CAD Admin dodeljuje Online licence korisnicima kroz MySolidWorks nalog

Jednom korisniku se može dodeliti više SolidWorks proizvoda, npr. Korisniku 1 se mogu dodeliti SolidWorks Standard i SolidWorks Composer licence.

Sa druge strane, jedna licenca bilo kog SolidWorks proizvoda (npr. SolidWorks Composer) se ne može istovremeno dodeliti na dva različita korisnika.

Poboljšanje performansi pri radu sa velikim sklopovima
Alati i tehnike za povećanje produktivnosti