SOLIDWORKS PDM Standard
Rešite upravljanje SolidWorks i DraftSight podacima
 
 

Lični folderi i deljeni folderi na mreži predstavljaju rizik

Osnovni SOLIDWORKS PDM Standard paket omogućava sistem upravljanja dokumentacijom. Namenjen je manjim radnim grupama (do 5 korisnika) na jednoj lokaciji. Podržava SolidWorks i DraftSight fajl format kao i razne fajl ekstenzije opšte dokumentacije.

 • Integrisano u Windows Explorer interfejs

 • SOLIDWORKS 3D CAD integracija

 • Preview prozor u PDM sistemu, podrška za CAD fajlove

 • Integrisani PDM alat za pretragu (Search) dokumenata

 • Ograničenje na 1 unapred definisan tok fajlova (Workflow)

 • Ograničenje na 10 stanja dokumenata u Workflow-u

 • Ograničenje na 2 revizione šeme

 • Automatska konverzija SOLIDWORKS 3D CAD crteža u PDF format

 • Offline mod rada

 • Ne zahteva kupovinu servera zahvaljujući SQL Express bazi podataka. Može se hostovati na računaru koji istovremeno može biti i klijent i server

 • Svi podaci se čuvaju na enkriptovanoj lokaciji (Vault) kojoj se može pristupiti kroz login formu

 • Nema gubitka referenci prilikom pomeranja SolidWorks fajlova

Preduslovi:
SolidWorks osnovni paket implementacije
Svi korisnici obučeni za rad u SolidWorks softveru
Funkcionalna mreža i server sa serverskim operativnim sistemom
Podržani softver i hardver na klijentskim računarima
Administratorske privilegije prilikom instalacije


SOLIDWORKS PDM Standard is a data management solution for smaller workgroup environments in a single location. Included in SOLIDWORKS Professional and Premium packages, SOLIDWORKS PDM Standard eliminates the overhead of managing SOLIDWORKS and DraftSight data on local and shared network drives.

A data vault powered by Microsoft® SQL Server® Express guarantees all information is securely stored and indexed for fast retrieval by authorized users within your company. Easy to implement and configure SOLIDWORKS PDM Standard efficiently guides your product teams through your development processes, ensuring that team members have access to the right files at the right time. Integrations with SOLIDWORKS and DraftSight provides your organization with a highly productive data manage system to let users focus on design.

Treba vam više funkcionalnosti pogledajte: PDM Pro varijatnu

Brodogradnja - Projektovanje brodova, čamaca, jahti u SolidWorks softveru
Primer: Solfins rešenje za brodogradnju