Tab&Slot Sheet Metal funkcija
Nova funkcionalnost u SolidWorks-u 2018

Tab&Slot Feature je nova funkcionalnost u SOLIDWORKS-u 2018 koja omogućava SOLIDWORKS korisnicima da znatno brže kreiraju potrebne veze između delova samofiksirajućih konstrukcija. Ovaj pristup u konstruisanju nalazi širu primenu u industriji jer je proces montaže i proizvodnje ovakvih konstrukcija značajno brži, a krajnja cena značajno niža.  

 
 

SOLIDWORKS primena

Tab&Slot Feature je funkcionalnost iz Sheet Metal palete alata, međutim to ne ograničava njegovu primenu i na drugim tipovima konstrukcija (npr. Weldment). Ova funkcija se može primeniti na sledećim tipovima SolidWorks dokumenata:

  • Single Part-ovi (Sheet Metal i Weldment)

  • Multi Body Part-ovi (Sheet Metal i Weldment)

  • Assembly

Testirajte Tab&Slot Feature

Funkcionalnost Tab&Slot Feature-a testirajte direktno na primeru prikazanom na prethodnom video snimku, preuzimanjem originalnih fajlova. Kao uputstvo možete koristiti prethodni video snimak. Tab&Slot funkciji se može pristupiti na Insert/Sheet Metal/Tab and Slot.

Tab&Slot Fajlovi

Automatsko kreiranje planova kontrole
Da li upravljate kvalitetom ili on upravlja sa vama?