Tehnička dokumentacija - 2D crteži
Automatsko kreiranje ortogonalnih projekcija iz 3D modela

Služi za izradu kompleksne tehničke dokumentacije (radionički i sklopni crteži). Automatizovano kreiranje ortogonalnih projekcija, aksonometrijskih prikaza, punih i delimičnih preseka, dodatnih pogleda i detalja čini ovaj modul jednostavnim za rad i omogućava vam da za tren oka pretvorite vaše 3D modele u dokumentaciju koja će se koristiti u vašoj radionici. Veštačka inteligencija koja je uključena u ovaj modul sa SWIFT tehnologijom, omogućava automatizovano kotiranje, pri čemu se prepoznaju tipovi objekata koji se dimenzionišu i na osnovu toga primenjuje primeren način kotiranja. SolidWorks prepoznaje višestruka pojavljivanja istih komponenti (rupe, žljebovi, radijusi, oborene ivice) i inteligentno ih grupiše. Kod sklopnih crteža SolidWorks automatski izbacuje pozicije svih delova u sklopu i odgovarajuću tablicu, odnosno, sastavnicu koja može sadržati one informacije o delovima i sklopu koje vi želite. SolidWorks radno okruženje za izradu 2D crteža može da se koristi za crtanje nezavisno od geometrije 3D modela, tako da je to jedinstveno okruženje za crtanje svih vrsta 2D skica, koncepata i šema. Uspostavljanjem relacija između blokova i skiciranih oblika moguće je proveriti funkciju 2D mehanizama, što ovaj segment softvera čini veoma moćnim alatomza izradu konceptualnih rešenja.

Kreiranje tehničke dokumentacije

 
 

Primer brze izrade dokumentacije

 
 

SolidWorks Drawings

 
 
TreeHouse
Planiranje strukture proizvoda/konstrukcije