Tehnika dobijanja razvijenog stanja kod nepravilnih delova od lima
Primer na kolenu pod uglom od 90°

Neretko se dešava da je neke delove od lima "nemoguće" izraditi kroz Sheet metal okruženje tj. ne možemo doći do željenog razvijenog stanja. U ovom blogu je opisana tehnika korišćenja SPLIT alata pre nego što se deo prebaci u Sheet-metal okruženje.  

Korak 1

Kreirati skice koje će definisati putanju i profil kolenaKorak 2

Kreirati deo uz pomoć Sweep alata koji se nalazi na Feature kartici. Iskoristiti opciju Thin feature.  

Odoo CMS - a big picture

Korak 3

Napraviti rupu.

Odoo CMS - a big picture

Korak 4

U frontalnoj ravni kreirati skicu koja će služiti za razdvajanje tela.  

Odoo CMS - a big picture

Korak 5

Insert → Features → Split. Deo iseći sa skicom koja je napravljena u predhodnom koraku i sačuvati sve delove kao na slici. 

Odoo CMS - a big picture

Korak 6

Na Sheet metal kartici iskoristiti alat Insert bends. Nakon što se iskoristi ovaj alat, umesto 5 različitih tela dobija se Cut lista i model postaje Sheet metal deo, pa je samim tim moguće dobiti razvijeno stanje. 

Odoo CMS - a big picture

Rezultat:
Konfigurisanje baze standardnih delova
Prilagođavanje standardima firme