Tipovi SolidWorks EDU licenci
Licence za upotrebu u nastavi i kućnu upotrebu
Odoo image and text block

Kupovinom SolidWorks EDU paketa edukativna ustanova dobija dva tipa SolidWorks licenci:

  • Mrežna SolidWorks licenca koja se koristi u nastavi - 9710 serijski broj

  • SolidWorks licence za kućnu upotrebu - 9020 serijski broj 

Mrežna SolidWorks licenca se najčešće instalira uz pomoć Solfins osoblja na centralnom serveru koji mogu pingovati drugi računari u internoj mreži edukativne ustanove. Uz pravilno podešen VPN, ove licence se mogu koristiti i sa bilo koje druge lokacije. Ove licence su trajne i dostupne ukoliko edukativna ustanova nije na godišnjem održavanju.

SolidWorks licence za kućnu upotrebu su prvenstveno namenjene studentima pa se iz tog razloga serijski brojevi menjaju svake godine. Solfins će nove serijske brojeve slati isključivo nastavnom osoblju! Ove licence nisu dostupne ukoliko edukativna ustanova nije na godišnjem održavanju.

Primer: Edukativna ustanova koja je kupila SolidWorks EDU paket od 200 licenci dobija sledeće:

  • Mrežnu SolidWorks instalaciju sa 200 licenci - 9710 serijski broj

  • Dodatnih 200 licenci za kućnu upotrebu - 9020 serijski broj  

  • Jednogodišnje održavanje koje pruža Solfins tehničku podršku, omogućava korišćenje licenci za kućnu upotrebu i svih pratećih online SolidWorks resursa (MySolidWorks portal, Customer portal itd.).

Ukoliko se godišnje održavanje ne produži, EDU ustanova može koristiti samo mrežne SolidWorks licence (200), svi ostali benefiti se gube.

Mrežna EDU licenca (9710)  - unošenje serijskih brojeva

Odoo CMS - a big picture

Pri instalaciji SolidWorks-a na Vašem računaru unesite isti 9070 serijski broj na sve proizvode koje želite da koristite. Sa odgovornom osobom u edukativnoj ustanovi prethodno proverite koje tačno licencirane softvere posedujete pod SolidWorks EDU licencom.

Licenca za kućnu upotrebu (9020) - unošenje serijskog broja

Odoo CMS - a big picture

SolidWorks licence za kućnu upotrebu (9020 serijski broj) omogućavaju korišćenje samo SolidWorks 3D CAD softvera (bez Flow Simulation, Electrical i drugih naprednih modula). Pri instalaciji SolidWorks-a sa EDU licencom za kućnu upotrebu, unesite 9020 serijski broj na sledeći način, bilo koje drugo polje neće prihvatiti 9020 serijski broj kao važeći.

SolidWorks licence za kućnu upotrebu nisu dostupne klijentima sa 30 SolidWorks EDU licenci. SolidWorks licence za kućnu upotrebu takođe nisu dostupne SolidWorks EDU klijentima koji nisu na godišnjem održavanju.

Ukoliko vam je potreban pristup svim naprednim SolidWorks modulima van edukativne ustanove, savet je da koristite isključivo mrežni SolidWorks sa 9710 serijskim brojem, a da licencama pristupate na sledeći način:

  • Kada ste povezani na mrežu vaše edukativne ustanove iznajmite sve potrebne licence na 30 dana. Posle 30 dana moraćete ponovo da iznajmite licence

  • Pristupite mreži edukativne ustanove korišćenjem VPN-a koji će podesiti vaš interni IT sektor

Za sva dodatna pitanja Solfins tehnička podrška Vam stoji na raspolaganju.

Izrada templejta sastavnice
Uputstvo za izradu templejta za sastavnice