Top-Down modeliranje - prednosti
Primer referenciranja rupa za vijke

Primenom Top-Down tehnike građenja sklopova značajno se štedi vreme ukoliko se rade ispravke na određenim komponentama, a potrebno je da se ta izmena propagira i na druge delove u sklopu. Na primeru koji sledi u nastavku je prikazano kako se izmena u rastojanju između rupa na jednom delu automatski propagira na drugi deo.

Na osnovnom delu (bazi) su kreirane rupe za vijke na rastojanju od 45mm

Odoo CMS - a big picture

Kreiran je novi deo kroz assembly okruženje (virtualni deo) koji svoju geometriju preuzima od baze.

Odoo CMS - a big picture

Napravljena je izmena na bazi - smanjeno je rastojanje između rupa sa 45mm na 35mm

Odoo CMS - a big picture

Došlo je do automatske promene i na ploči koja je napravljena korišćenjem Top-Down tehnike građenja sklopova  

Odoo CMS - a big picture
Kreiranje postrojenja pomoću SolidWorks-a
Alati za kreiranje postrojenja