Uputstvo za čišćenje Registry baze nakon deinstalacije SolidWorks-a
Najkompletniji proces čišćenja baze registara

Nakon deinstalacije SolidWorks softvera potrebno je obrisati zaostale foldere i kompletno očistiti registry bazu od prethodne instalacije kako bi se nova/sveža instalacija mogla izvršiti. Nakon ovog postupka u najvećem broju slučajeva nova instalacija će se uspešno završiti i veoma je mali procenat instalacija pri kojima se mogu javiti problemi. Ukoliko ipak dođe do problema sa svežom instalacijom preporučuje se kompletna reinstalacija operativnog sistema. 

Ispod se nalaze procedure za brisanje foldera i čišćenje Registry baze:

 1. Potrebno je obrisati ispod navedene direktorijume na sistemskom disku, odnosno na disku gde je bio instaliran SolidWorks. Postoji verovatnoća da neki od navedenih foldera ne postoje na disku zbog specifičnosti verzija Windows-a i SolidWorks-a pa iste zanemarite.

c:\program files\SolidWorks
c:\program files\SolidWorks Corp
c:\program files\common files\SolidWorks Shared
c:\program files\common files\SolidWorks Installation Manager

c:\program files (x86)\SolidWorks
c:\program files (x86)\SolidWorks Corp
c:\program files (x86)\common files\SolidWorks Shared
c:\program files (x86)\common files\SolidWorks Installation Manager

c:\windows\SolidWorks

%APPDATA%\solidworks

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks

2. Potrebno je obrisati ispod navedene direktorijume u Registry bazi. Postoji verovatnoća da neki od navedenih foldera ne postoje na disku zbog specifičnosti verzija Windows-a i SolidWorks-a pa iste zanemarite.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks
HKEY_CURRENT_USER\Software\SRAC
HKEY_CURRENT_USER\Software\DesignSource
HKEY_CURRENT_USER\Software\GSSL
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks BackOffice
HKEY_CURRENT_USER\Software\Dassault Systems
HKEY_CURRENT_USER\Software\FLEXlm License Manager

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SolidWorks
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Srac
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SolidWorks Corporation
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\FLEXlm License Manager
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Dassault Systems

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SolidWorks
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SolidWorks Corporation
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\FLEXlm License Manager
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Dassault Systems

Nakon ovoga potrebno je restartovati računar.

Besplatni SolidWorks EDU resursi za nastavu
SolidWorks edukativni materijal namenjen nastavi