Vodič kroz SolidWorks Customer Portal
Upoznajte se sa besplatnim online resursima

SolidWorks Customer Portal predstavlja centralni SolidWorks online potal na kojem korisnici mogu preuzeti SolidWorks instalaciju, registrovati svoju SolidWorks licencu, besplatno preuzeti SolidWorks trening materijal...

Pristup resursima na SolidWorks Customer Portalu dostupan je samo korisnicima sa registrovanim SolidWorks licencama na održavanju. Ukoliko SolidWorks licenca nije na održavanju, svi resursi na SolidWorks Customer Portalu postaju zaključani, pa čak i mogućnost preuzimanja SolidWorks instalacije.

My Support kartica

Odoo CMS - a big picture

U okviru My Support sekcije, možete saznati nešto više o SolidWorks tehničkoj podršci i to prvenstveno direktno ka SolidWorks korporaciji. 

 • Knowledge Base - oficijelna SolidWorks baza znanja, sa rešenjima brojnih problema

 • Enhancement Requests - omogućava pretraživanje svih zahteva upućenih za unapređivanje SolidWorks softvera

 • My SRs (Service Requests) - prikazuje status problema koje ste vi kao klijent prijavili Solfinsu, a za čije rešavanje je potrebna asistencija SolidWorks korporacije. Service Request (SR) može samo Solfins kreirati, i najčešće se koristi za rešavanje krajnje specifičnih i složenih problema. 

 • My SPRs (Bugs) - omogućava pretraživanje svih bug-ova koje ste vi prijavili SolidWorks korporaciji

 • My ERs (Enhancement Requests) - prikazuje status svih zahteva za unapređivanje SolidWorks-a koje ste vi uputili SolidWorks korporaciji

 • Fixed SPR list - informiše korisnika koji su SolidWorks bug-ovi ispravljeni

 • API Support - daje vam pristup dodatnom materijalu za SolidWorks API

 • My Products - prikazuje sve SolidWorks licence koje su registrovane na vašem SolidWorks nalogu

 • Register My Products - omogućava registracuju vaše SolidWorks licence

Download kartica

Odoo CMS - a big picture

U okviru Download sekcije možete besplatno preuzeti SolidWorks instalaciju, SolidWorks edukativni materija...

 • Downloads and Updates - omogućava korisniku preuzimanje SolidWorks instalacije

 • 3D Content Central - preusmerava korisnika na portal koji omogućava besplatno preuzimanje 3D modela

 • SOLIDWORKS Composer - bliže upoznava korisnika sa SolidWorks Composer softverom

 • SOLIDWORKS Visualize - bliže upoznava korisnika sa SolidWorks Visualize softverom 

 • API examples - omogućava korisniku pristup SolidWorks API primerima

 • Educator Resources and Curriculum - ukratko vas upoznaje sa benefitima SolidWorks EDU softvera

 • SW Education Edition - Fundamentals of 3DCAD & SIM - for Academic Use Only - omogućava korisniku da besplatno preuzme nastavni materijal (knjigu i SolidWorks fajlove) za SolidWorks 3D CAD i SolidWorks Simulation softver

 • SW Education Edition - Fundamentals of SW Electrical - for Acadmic Use Only - omogućava korisniku da besplatno preuzme nastavni materijal (knjigu i SolidWorks fajlove) za SolidWorks Electrical softver

 • PhotoView 360 Appearances - omogućava korisniku da besplatno preuzme dodatne Appearance fajlove za PhotoView modul SolidWorks 3D CAD softvera

References kartica

Odoo CMS - a big picture

U okviru References kartice možete pristupiti brojnim tehničkim uputstvima, trening materijalu itd.

 • System Requirements - upoznaje korisnika sa sistemskim zahtevima za SolidWorks softver (preporučen operativni sistem, proces, grafička itd.)

 • Hardware and Graphics - omogućava korisniku da preuzme drajvere za sertifikovan SolidWorks hardver (grafičke kartice)

 • Registration and Activation - upoznaje korisnika sa procedurom registracije i aktivacije SolidWorks licenci, i to na zvaničnom SolidWorks sajtu. Solfinsov predlog je da detaljna uputstva za instalaciju i aktivaciju SolidWorks licenci pogledate na Solfins blogu. 

 • Admin Guides - omogućava korisniku da preuzme oficijelna Admin uputstva za razne SolidWorks softvere.

 • Learning Resources - korisnika šalje na centralnu lokaciju na kojoj su dostupni brojni linkovi za SolidWorks edukativni materijal 

 • Training - omogućava korisniku da preuzme SolidWorks trening materijal (kako za EDU, tako i za komercijalne klijente)

 • CAD Admin Dashboard - omogućava monitoring SolidWorks softvera i korisnika unutar vaše kompanije

Community kartica

Odoo CMS - a big picture

U okviru Community kartice možete se bolje upoznati sa SolidWorks zajednicom, učestvovati na oficijelnom forumu...

 • Forums - preusmerava korisnika na oficijelni SolidWorks forum

 • User Groups - bliže vas informiše o organizovanim grupama i događajima koje organizuju SolidWorks entuzijasti (samo za SAD i Kanadu)

 • SolidWorks Express newsletter - preusmerava korisnika na stranicu 

 • SolidWorks World - upoznaje korisnika sa centralnom SolidWorks konferencijom koja se organizuje jednom godiše u SAD

 • Certification - bliže upoznava korisnika o svim tipovima SolidWorks sertifikata

Vesti i informacije o VAR-u

Odoo CMS - a big picture

Sa krajnje desne strane, možete se upoznati sa najnovijim vestima iz SolidWorks sveta, ali i videti osnovne informacije o oficijelnom SolidWorks partneru od koga ste kupili SolidWorks softver. Na teritoriji Srbije, jedini oficijelni SolidWorks partner je firma Solfins. 

Dodatni web resursi

Odoo CMS - a big picture

Sa krajnje leve strane se nalaze linkovi ka SolidWorks-ovom sajtu, zatim sadržaju na SolidWorks Customer portalu, ali i zvaničnim nalozima SolidWorks korporacije na socijalnim mrežama. 

SolidWorks Bill of Materials (BOM) alat - Deo 3
Opis funkcionalnosti na praktičnim primerima - Keep Missing Item/Row