Zavarene i rešetkaste konstrukcije
Weldments

Izrada zavarenih konstrukcija je uvek predstavljala mukotrpan posao za jednog projektanta. Gomila čeličnih profila, ploča, zavarenih spojeva raspoređenih nepravilno u prostoru. Ovakve konstrukcije je veoma teško i predstaviti kroz tehničku dokumentaciju, jer često zbog dimenzija cele konstrukcije, veliki broj sitnih detalja nije uočljiv, pa je neophodno imati dosta preseka, uveličanih detalja, pa onda crteže za potrebe zavarivanja, pa nakon toga crteže za dodatne obrade bušenja, glodanja i sl.

SolidWorks je ovaj posao učinio krajnje jednostavnim i zanimljivim. Povlačenjem linija u prostoru predstavljamo sve čelične profile na konstrukciji, nakon toga uz pomoć baze podataka standardnih profila, definišemo koja linija predstavlja koji profil. Jednostavno dodajemo i ploče i rebra za ukrućenje, zavarene spojeve kao i sve ostale elemente konstrukcije.

Najvažnije je da se radi o jednom SolidWorks fajlu u kome su definisani svi elementi.

Odoo - Sample 1 for three columns

Lako konfigurišite novi projekat

Kod izrade tehničke dokumentacije SolidWorks vam omogućava da iskoristite mogućnost rada sa konfiguracijama. U jednoj konfiguraciji možete imati model za zavarivanje, a u drugoj model sa konačnim izgledom nakon mašinske obrade, što možete koristiti pri generisanju tehničke dokumentacije. U procesu izrade dokumentacije SolidWorks automatski izvlači pozicije svih delova zavarene konstrukcije i u tabelu unosi standard, oznaku i vrednosti dužina čeličnih profila, koji se koriste za sečenje i pripremu za zavarivanje.

Odoo - Sample 2 for three columns

Proračun mase, BOM liste i ponude

Za tren oka imate tačnu procenu mase čelične konstrukcije, što vam omogućava preciznije davanje ponuda za naručioce, takođe SolidWorks Simulation, koji je sastavni deo SolidWorks softvera, ima specijalne alate za proračun zavarenih konstrukcija metodom konačnih elemenata. Brzom izmenom čeličnih profila i ponovnim proračunima, možete optimizovati vašu konstrukciju i učiniti je sigurnijom i jeftinijom.

Odoo - Sample 3 for three columns

Definisanje zavarenih spojeva

Pored same geometrije SolidWorks poseduje jedinstvenu funkcionalnost za definisanje zavarenih spojeva. Svaki var se može definisati na 3D modelu, a kasnije se na tehničkoj može sumarno prikazati tablica svih varova, sa procenjenom ukupnom dužinom, cenom i količinom dodatnog materijala za zavarivanje (elektrode i CO2 žica). Vreme potrebno za operacije zavarivanja se takođe može automatski proceniti. U poprečnim presecima se na bazi definicije zavarenog spoja iz 3D modela prikazuju odgovarajući simboli, čime se značajno štedi vreme izrade tehničke dokumentacije.

jedna jednostavna logika slopa bez obzira na vaše proizvode

 
 

Mašinogradnja

brzo sastavite novi sklop
 
 

Lake konstrukcije

Projektujte lako bilo koju konstrukciju

Primeri projekata Solfins klijenata

Konstruisanje delova od lima - Sheet Metal
SheetMetal