Druga Solfins CAD-CAM radionica (jun, 2015)
Solfins stručna predavanja za klijente

Druga Solfins CAD-CAM radionica za klijente održana je 5. i 6. juna 2015. godine na istom mestu kao i prethodne godine - Babe na Kosmaju, opština Sopot.

FOTO Galerija

babe, sopot, jun 2015.

VIDEO: Solfins radionica 2015

 
 

Agenda događaja

stručna predavanja 2015.

Prvi dan

5.6.2015.
 • Opšta prezentacija softerskih rešenja firme Solins i razmena iskustava korisnika softvera

 • Modeliranje delova u SolidWorks softveru - osnove na napredan način 

 • SolidCAM troosna obrada glodanjem

 • SolidWorks Inspection 

 • Modeliranje kompleksne geometrije u SolidWorks softveru 

 • SolidCAM petoosna obrada glodanjem

 • SolidWorks Electrical

 • Izrada tehničke dokumentacije u SolidWorks softveru - SolidWorks Drawing 

 • SolidWorks Composer 

 • SolidCAM iMachining - revolucija u mašinskoj obradi

 • Diskusija sa Solfins inženjerima, odmor, slobodne aktivnosti

Drugi dan

6.6.2015.
 • Opšta prezentacija softerskih rešenja firme Solins i razmena iskustava korisnika softvera

 • Konstruisanje delova od plastike

 • Projektovanje zavarenih konstrukcija u SolidWorks softveru

 • Simulacije i proračuni u SolidWorks softveru kao sastavni deo razvoja proizvoda i konstrukcija

 • Konstruisanje alata za plastiku

 • Napredne tehnike rada sa velikim sklopovima i kompleksnim delovima

 • Familije i konfiguracije u SolidWorks 3D CAD softveru

 • Automatizacija ponavljajućih procesa kroz SolidWorks API

 • Najinteresantnije novosti u poslednjim verzijama SolidWorks 3D CAD softvera!

 • Rad sa limovima u SolidWorks softveru - Sheetmetal

 • Pozdravna reč

Prva Solfins CAD-CAM radionica (maj, 2014)
Solfins stručna predavanja za klijente