Opremili smo Demo centar za 3D tehnologije na Fakultetu u Kragujevcu
Novi centar posvećen industriji šumadijskog regiona

Solfins 3D Kompanija u potpunosti je opremila softverom i hardverom novi 3DEXPERIENCE Demo centar na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu koji je nastao zajedničkim snagama fakulteta i Solfinsa, a koji će biti na raspolaganju profesorima i studentima fakulteta, ali i privrednicima iz celog šumadijskog regiona koji traže efikasna rešenja za unapređenje konkurentnosti svojih proizvoda.

Brza šetnja Demo centrom za 3D tehnologije u Kragujevcu

 
 

Ideja o stvaranju Demo centra nastala je iz želje da se unapredi razvoj Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu, da se nastavnom osoblju obezbede najsavremeniji resursi za rad, i da se na taj način pruži doprinos stvaranju boljih uslova za obrazovanje, stručno i naučno usavršavanje novih generacija inženjera.

- Kragujevac je središte našeg najvećeg industrijskog regiona sa desetinama kompanija i velikim brojem radnih mesta u oblasti razvoja i proizvodnje, a polazište svih tih aktivnosti jeste upravo Fakultet inženjerskih nauka, odnosno kvalitet kadrova koji izlaze sa ovog fakulteta - kaže Srđan Živkov, izvršni direktor Solfinsa.

Demo centar će imati i svrhu edukacije profesionalaca iz industrije i privrede na poljima primene 3D tehnologija, softverskih rešenja iz oblasti razvoja proizvoda i proizvodnih tehnologija, mašinskog projektovanja, reverznog inženjeringa i 3D štampe, CNC tehnologija, itd. Tako će Demo centar ispuniti još jedan cilj – da uskladi potrebe domaće industrije i kompetencije Fakulteta za podršku digitalizaciji srpskih fabrika i realizaciju četvrte industrijske revolucije (Industrija 4.0). 

- Uskoro ćemo na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu organizovati i poseban stručni seminar za nastavno osoblje i studente posvećen 3D tehnologijama od kojih će sve biti zastupljene i u novom Demo centru - dodaje Živkov.

Korisnici će u Demo centru imati direktan pristup vodećim 3D tehnologijama na tržištu kao što su Dassault Systemes 3DExperience i SolidWorks razvojne platforme, ali i 3D štampači, 3D skeneri, softveri za reverzni inženjering, projektovanje, simulacije, upravljanje proizvodnjom i projektima, itd.

Demo centar za 3D tehnologije nalazi se u potpuno preuređenoj sali na drugom spratu objekta A kompleksa FIN-a i otvoren je svakog radnog dana od 9 do 17 časova.

Šta vas čeka u Demo centru u Kragujevcu

Vodeći softver i hardver na tržištu

Odoo - Sample 3 for three columns

Budite okruženi 3D tehnologijama

Ideja je bila da u Kragujevcu predstavimo sve ono što naši klijenti mogu da vide u našim kancelarijama u Beogradu - najmoćnije softvere i vodeća rešenja za 3D štampu u industrijskoj primeni.

Odoo - Sample 2 for three columns

3DExperience platforma u fokusu

Dassault Systemes 3DExperience platforma, kao vodeća edukativna i naučna platforma, i njena softverska rešenja CATIA, Delmia, Simulia, Enovia, činiće okosnicu Demo centra.

Odoo - Sample 1 for three columns

Novi računari za testiranje softvera, obuke i sertifikacije

Solfins je opremio Demo centar novim računarima koji su sertifikovani od strane kompanije Dassault Systemes kao odgovarajuće radne stanice.

Odoo - Sample 1 for three columns

SolidWorks platforma

Kao deo Dassault Systemes kompanije, i softversko rešenje koje je veoma popularno u lokalnim kompanijama, u Demo centru biće zastupljena i kompletna SolidWorks platforma.

Odoo - Sample 2 for three columns

Markforged 3D štampač

Mašina koja je za samo godinu dana prisustva na našem tržištu stigla u razvojne biroe, laboratorije i alatnice vodećih srpskih kompanija.

Odoo - Sample 3 for three columns

Sindoh 3DWOX 2X 3D štampač

Obezbedili smo i poslednji model Sindoh štampača koji je u ovom trenutku dostupan na tržištu, a ujedno je i najveći i najnapredniji iz 3DWOX serije.

SolidWorks World 2019 Konferencija
#SWW2019 - Dalas, Teksas, SAD