Otvoreni dani 3D štampe - Demonstracija aditivnih tehnologija proizvodnje
Kragujevac i Beograd, 26. i 27. septembar 2019.

Solfins je krajem septembra 2019. godine organizovao dva Otvorena dana za prezentaciju aditivnih tehnologija uz demonstraciju 3D štampe, u svojim kancelarijama u Kragujevcu i Beogradu.

Otvoreni dan uključivao je:

  • uvod u aditivne tehnologije

  • pregled različitih tehnologija 3D štampe

  • primeri primene 3D štampe u domaćoj industriji

  • prezentacija Markforged i Sindoh 3D štampača

  • demonstracija 3D štampe na Markforged i Sindoh mašinama

  • prezentacija softvera za 3D štampu

Odoo CMS - a big picture
CNC ili 3D štampa - Seminar u Beogradu
Sajam tehnike 2019