Podrška Solfinsa H-Bridges timu sa ETF Univerziteta u Beogadu
Donacija 3D štampača

H-Bridges sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu jedan je od najuspešnijih studentskih timova iz Srbije koji iz godine u godinu beleži izuzetne rezultate na prestižnim internacionalnim takmičenjima "International Future Energy Challange" koje organizuje Svetski institut inženjera elektrike i elektronike - IEE.

Donacija 3D štampača

Solfins je Donirao FDM štampač koji se koristi i u mnogim fablabovima u svetu

Demonstracija 3D tehnologija

Verujemo da postoji prostor i za širu saradnju u oblasti 3D tehnologija za potrebe projekata H-Bridges tima
Poseta SolidCAM menadžmenta Solfinsu u Beogradu
1. mart 2023. godine