Poseta SolidCAM menadžmenta Solfinsu u Beogradu
1. mart 2023. godine

Imali smo priliku i čast da ugostimo vlasnika kompanije SolidCAM Emila Someka i Danijela Đuricu, potpredsednika tehničkog sektora i vođe odeljenja za postprocesore sa kojim često sarađujemo i na našim projektima i događajima.

Odoo image and text block

SolidCAM u Beogradu

Povod ove posete bio je veliki SolidCAM trening za napredne postprocesore savremenih multikanalnih Mill-Turn i Swiss-Type mašina sa preko 70 učesnika iz celog sveta.

Više o SolidCAM treningu >

SolidCAM i Solfins partnerstvo traje već preko 10 godina!

Odoo CMS - a big picture

SolidCAM ekipa u Solfinsu u Beogradu - uz tradicionalnu Solfins rakiju

Šta novo spremaju u solidCAM-u?

Radna poseta SolidCAM ekipe uključivala je posetu Solfins klijentima koji koriste ovaj softver za programiranje CNC mašina već godinama, i to od osnovnih do Swiss-Type i drugih naprednih modula. Ljudi iz SolidCAM-a mogli su da se uvere u stručnost i iskustvo Solfins tima konsultanata i aplikativnih inženjera za implementaciju SolidCAM softvera, koji su već uveliko preneti u domaću praksu mašinske obrade.

Nakon toga sastanak je produžen i u Solfins kancelarijama u Beogradu i tu smo vodili zanimljive razgovore na temu razvoja biznisa u preko 300.000 alatnica u celom svetu i prisustvu SolidCAM softvera na svim kontinentima. 

Direktno od g. Somekh.-a saznali smo i koja će biti nova unapređenja u softveru već u narednoj verziji za 2023. godinu, kao i planove koji se trenutno realizuju u R&D i QA timovima za uključivanje novih modula u SolidCAM portfolio (čim vesti budu i zvanične podelićemo i te informacije sa vama).

Zaključak posete jeste da SolidCAM ostaje veoma posvećen daljem razvoju softverskih rešenja za proizvodnju, i da Solfins ostaje neprikosnoveni regionalni partner za implementaciju softvera u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.

SolidCAM je sa nama obišao i dva naša reprezentativna klijenta koji se oslanjaju na SolidCAM softvere u svojoj proizvodnji

SolidCAM seminar za Swiss-type mašine koji je vodio Danijel Đurica u Kragujevcu 2022. na Solfins Sajmu proizvodnih tehnologija

Porodični dan - Solfins Team+ Building 2022
29. oktobar 2022, Junkovac