Solfins Seminari 2016.

Prezentacija 3D tehnologija

Seminari 2016. godine održani su u Beogradu, Nišu i Kragujevcu.

Beograd, 2016

Solfins seminar

Kragujevac, 2016

Solfins seminar

Niš, 2016

Solfins seminar