Seminar: Razvoj mehatronskih proizvoda
Elektronika, automatika i mehanika na SolidWorks platformi

Pogledajte foto galeriju sa događaja i opsežni rezime (Video) na dnu stranice..

Odoo image and text block

Solfins Seminar, Niš 2019

Solfins seminar o razvoju mehatronskih proizvoda održan je u na Mašinskom fakultetu u Nišu u maju 2019. godine.

Pored predstavnika akademije, seminaru je prisustvovao i veliki broj firmi iz Niškog regiona koji razvijaju složene proizvode koji, pored mašinskih i mehaničkih elemenata, uključuju i elektroniku i automatiku, te tragaju za rešenjem koje može da pokrije potrebe svih inženjera specijalista u firmi, ali takođe i menadžmentu za jednostavno praćenje projekata.

Pogledajte video sa događaja

 
 

Rezime Seminara

Koristeći materijal predstavljen na seminaru, pripremili smo i video koji će koristiti svima koji su bili da se podsete na predstavljene teme, ali i onima koji nisu stigli na događaj da upoznaju suštinu značaja kompletne SolidWorks platforme za efikasnost u projektovanju i poslovanju uopšte..

 
 
Seminar Industrija 4.0 na Mašinskom fakultetu u Nišu
18. april 2019.