Solfins na konferenciji Dassault Systemes partnera
Barselona 2018.

Krajem januara 2018. godine u Barseloni, Španija, održava se godišnji skup Dassault Systemes partnera. Solfins tim pristustvuje u funkciji partnera kompanije Dassault Systems u oblasti edukacije i implementacije CATIA i 3DExperience softverskih platformi...

Odoo image and text block

Dassault Systems nova revolucija u edukaciji

Suština softverskog rešenja jeste u kreiranju optimalnog oblika proizvoda prema funkcionalnim i dimezionim parametrima kao što su gabarit, tačke oslonca, tačke veze sa ostatkom sklopa, itd. Tako nastaje model koji poštuje sva zadata ograničenja ali i dodaje vrednost kreirajući samostalno odgovarajući oblike (Generative funkcija softvera).

Na događaju posvećenom edukaciji (Educational Partner meeting) Dassault Systemes najavio je novu eLearning platformu za edukaciju po SCORM standardu.

Na prezentaciji je istaknuto da je trećina svetske populacije mlađa od 20 godina i da su danas kanali i načini učenja drastično drugačiji nego u bliskoj prošlosti, te da radna snaga budućnosti zahteva i konkurentniji način učenja.

Fokus nove obrazovne platforme prvenstveno je na edukaciji i sertifikacionim programima za instruktore koji će pružati obuku klijentima za Dassault Systemes softverska rešenja CATIA, Enovia, Delmia, Simulia...

Lansiranje platforme u punom kapacitetu očekuje se 2020. godine, i, kako je najavljeno, "pružaće najkvalitetniju i najefikasniju edukaciju na tržištu".

Trenutno, preko 90.000 ljudi koristi CLS eLearning portal svakog dana gde se obučava za korišćenje Dassault Systemes softvera i novih softverskih alata.

Dassault Systemes konferencija – Solfins 3DS na licu mesta
Dablin, 2017.