Solfins Seminar 2006.
Prezentacija 3D tehnologija

Prvi Solfins Seminar održan je 27.09.2006. kada su inženjeri firme Solfins predstavili mogućnosti softverskih 3D CAD/CAM paketa SolidWorks i SolidCAM, uz aktuelna unapređenja koja je donela nova verzija programa - SolidWorks2007. Seminar je održan u prostorijama Saveza inženjera i tehničara u Beogradu.

  Agenda Solfins Seminara

  27. septembar 2006.

  Uvodna reč

  Video snimak pozdravnog govora čelnog čoveka kompanije Solidworks (John McElleny)

  Prezentacija softverskog paketa Solidworks:

  • Pozicioniranje i zastupljenost softverskog paketa SolidWorks u svetu

  • Solidworks kao moćan alat za razvoj proizvoda i industrijski dizajn.

  • Izrada alata za plastiku u Solidworks-u

  • Rad sa složenim i velikim sklopovima

  • Projektovanje zavarenih konstrukcija (Weldment Design)

  • Projektovanje cevovoda i procesnih postrojenja (Pipeing)

  Nastavak izlaganja o programskom paketu Solidworks:

  • Izrada proizvoda i delova od lima (Sheetmetal)

  • Izrada tehničke dokumentacije (Drawing)

  • Rad sa Autocad dokumentima (DWG Editor)

  • Šta ima novo u SW2007?

  • Biblioteke standardnih delova na internetu (3DContentCentral, 3DPartStream.NET)

  • Upravljanje projektnom dokumentacijom i alati za timski rad (PDMWorks)

  Predstavljanje partnerskih programa koji u integrisanom okruženju sa Solidworks-om pružaju rešenja za sve vrste inženjerskih problema.

  Proračuni i simulacije u Solidworks-u: 

  • CosmosWorks – statički, dinamički, termalni proračuni, optimizacija, zamor materijala, nelinearna analiza. 

  • CosmosMotion – kinematički i dinamički proračuni mehanizama.

  • CosmosFloWorks – simulacija strujanja fluida sa termalnom analizom.

  • CosmosEMS – proračuni u elektromagnetici.

  Prezentacija softverskog paketa SolidCAM, koji se koristi za programiranje CNC mašina.

  Diskusija i vaša pitanja

  Treća Solfins CAD-CAM radionica (maj, 2016)
  Solfins stručna predavanja za klijente