Solfins Seminar 2008.
Prezentacija 3D tehnologija

Drugi Solfins Seminar održan je 2.10.2008. na Mašinskom fakultetu u Beogradu, ali i u Nišu iste godine.

  Beograd, 2008

  Solfins seminar

  Niš, 2008

  Solfins seminar

  Agenda Solfins Seminara

  2. oktobar 2008.

  Uvodna reč domaćina (Prof. Dr Petar Petrović, rukovodilac CeNTa)

  Predstavljanje i uvodna reč organizatora (Srdjan Živkov, dipl. ing, zamenik direktora SOLFINS) 

  Opšti pregled i prezentacija softverskog 3D CAD paketa Solidworks 2009 

  • Pozicioniranje i zastupljenost softverskog paketa SolidWorks kod nas i u svetu

  • Novosti u verziji SolidWorks 2009 (rad sa velikim sklopovima, delovi od plastike, delovi od lima, sastavnice, zavarene konstrukcije, tehnička dokumentacija...)

  SolidWorks Simulation (CosmosWorks) – simulacije i proračuni

  • Prezentacija nove verzije SolidWorks Simulation Premium 2009 paketa – proračuni metodom konačnih elemenata

  • Proračuni i simulacije – neminovnost na današnjem tržištu – primena u različitim industrijskim granama

  • Uštede koje se ostvaruju proračunima i simulacijama

  SolidWorks Enterprise PDM – menadžment tehničkom dokumentacijom

  • Siguran pristup podacima

  • Kontrola revizija 

  • Timski rad na projektima

  • Pretraživanje i pregled dokumentacije 

  • Udaljeni projektni timovi i daljinsko pristupanje podacima

  • Automatizacija i dokumentovanje zahteva za izmenama

  • Procedure za automatizovanje procesa odlučivanja i odobravanja

  • Praćenje svih aktivnosti

  SolidWorks 3DVIA Composer – Dokumentacija, uputstva, marketinški materijal

  • Uputstva za montažu i demontažu

  • Procedure za servisiranje i održavanje 

  • Reklamni i marketinški materijal

  • Uputstva za upotrebu

  • Internet katalozi

  Diskusija, pitanja i odgovori

  Solfins Seminar 2006.
  Prezentacija 3D tehnologija