Solfins Seminar 2010.
Prezentacija 3D tehnologija

  Agenda Solfins Seminara

  24. novembar 2010.

  Uvodna reč

  Opšti pregled i prezentacija softverskog 3D CAD paketa Solidworks 2011

  • Pregled novina u verziji SolidWorks 2011 

  Revolucionarno unapređenje alata za modeliranje delova od lima

  • Kombinovano okruženje za projektovanje delova od lima, zavarenih konstrukcija

  • Poboljšana komunikacija za izvoz razvijenih mera limova ka CNC mašinama za sečenje (plazma, laser, water jet...)

  Direktor Solfinsa, gospodin Predrag Radovanović, će održati kratko predavanje o značaju procene proizvodnih troškova, kao i konstruisanju proizvoda koji su tehnologični i pogodni za montažu. Gospodin Radovanović je magistrirao u Americi na temi "Design for Manufacturing and Assembly  (DFMA)" i pre više od 20 godina se bavio analizom cena proizvoda na bazi geometrije (3D modela). Čitava priča je veoma edukativna i predstavlja pravi uvod u novu funkcionalnost softvera koja se zove SolidWorks Costing. 

  SolidWorks Costing - izračunavanje proizvodne cene koštanja. Totalna novina u 3D CAD svetu. Poređenje koštanja različitih varijanti delova i konstrukcija.

  Large Design Review - revolucionarna tehnologija za efikasan rad sa gigantskim sklopovima od više desetina ili stotina hiljada komponenti.

  Walkthrough - unapređena funkcionalnost za kretanje kroz vaše 3D modele

  Pregled svih funkcija koje će povećati produktivnost, ubrzati rad sa složenim delovima i velikim sklopovima.

  Interaktivna analiza i filtriranje sastavnica proizvoda i kompletnih sistema na bazi različitih kriterijuma: cena, težina, dobavljač, kupovne komponente, komponente za proizvodnju...

  Plant Design - projektovanje procesnih postrojenja i cevovoda, nosećih čeličnih konstrukcijana i opreme. 

  Unapređenja u izradi i dokumentovanju cevovoda

  SolidWorks Sustainability – sagledavanje globalnog ekološkog uticaja proizvoda u ranim fazama projektovanja.  

  Automatizacija procesa izrade tehničke dokumentacije (radionički crteži, sklopni crteži, sastavnice)

  Unapređene funkcije za projektovanje sistema za industrijsku automatizaciju (pakerice, linije za montažu, punilice, linije i mašine za prehrambenu i drugu industriju...). 

  Nove opcije u simulaciji strujanja fluida za firme koje se bave proračunima grejanja i hlađanja elektronskih komponenti i uređaja

  Optimizacija geometrijskih karakteristika mehanizama i mehaničkih sistema na bazi zadate ciljne funkcije.

  Drive Works - podsistem za automatizaciju procesa projektovanja tipskih konstrukcija, za firme koje nude proizvode na bazi specifičnih zahteva klijenata (primer automatizacije izrade dokumentacije i ponuda za kamionske nadgradnje).

  SolidWorks 2D CAD - DraftSight. Uštede koje vaša firma može da ostvari implementacijom besplatnog softvera za 2D crtanje koji je kompatibilan sa DWG formatom.


  Predstavljanje dostignuća u projektovanju proizvoda i tehnologije u srpskim firmama kroz upotrebu SolidWorks softvera.

  • SolidWorks u Srbiji

  • Primeri projekata realizovanih od strane firme Solfins

  • Proračuni statike i zamora materijala za čeličnu konstrukciju medicinskog protonskog topa težine 200 tona

  • Linije za brzu automatsku montažu kapaciteta i do 220 delova u minuti 

  • Korisnici o primeni SolidWorksa u njihovim firmama

  • Rapid Solutions - Procesna oprema i cevovodi (projektovanje sistema za mlekare i pivare)

  • Telsonic - ultrasonično zavarivanje (primena u prehrambenoj, automobilskoj i industriji igračaka). Poslušajte kako je SolidWorks pomogao izradu biometrijskih pasoša u Srbiji

  • Radijator Kraljevo - uspešna implementacija SolidWorks softvera u kotlogradnji

  • Nibus - Primena SolidWorks softvera u projektovanju i proizvodnji autobusa

  • Miva - Matrix - implementacija SolidWorks Enterprise PDM sistema za timski rad i upravljanje dokumentacijom kroz spajanje dva kontinenta i simultani rad projektnih timova u Beogradu i Kanadi na projektovanju opreme za naftne bušotine.

  • Metalac Gornji Milanovac - automatizacija procesa kreiranja familija proizvoda i izrade tehničke dokumentacije za familije proizvoda i alata.


  Projektovanje alata za plastiku i različitih tipova kalupnih ploča

  SolidCAM - programiranje svih tipova CNC mašina    

  iMachining – tehnologija budućnosti, koja najveću primenu nalazi u serijskoj proizvodnji gde vlada stalna bitka za uštedom u ciklusnom vremenu. iMachining štedi i do 50% vremena obrade i smanjuje habanje alata i mašine, vešto optimizujući putanje alata.    

  SolidCAM - višeosna obrada na multitask CNC mašinama

  Pitajte inženjere Solfinsa i saznajte više o temama koje vas zanimaju


  Solfins Seminar 2009.
  Prezentacija 3D tehnologija