Solfins Seminar 2011.
Prezentacija 3D tehnologija

Seminar 2011. godine održan je u tri grada u Srbiji:

  • 18.10.2011 – Niš, Mašinski fakultet u Nišu

  • 20.10.2011 – Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka

  • 25.10.2011 – Beograd, Hotel M (slike ispod)

    Solfins Seminar 2010.
    Prezentacija 3D tehnologija