Solfins Seminar 2012.
Prezentacija 3D tehnologija

Seminar 2012. godine, sa akcentom na rešenja za alatnice, održan je u oktobru i novembru u četiri grada u Srbiji:

  • Niš—18.10.2012

  • Beograd—25.10.2012

  • Kragujevac—01.11.2012

  • Novi Sad—22.11.2012

Beograd, 2012

Solfins seminar

Kragujevac, 2012

Solfins seminar

Niš, 2012

Solfins seminar

Novi Sad, 2012

Solfins seminar

    Solfins Seminar 2011.
    Prezentacija 3D tehnologija