Solfins Seminar 2013.
Prezentacija 3D tehnologija

Seminar je održan u novembru 2013. godine u hotelu M u Beogradu.

    Solfins Seminar 2012.
    Prezentacija 3D tehnologija