Solfins Seminar 2014.
Prezentacija 3D tehnologija

Seminar je održan u oktobru 2014. godine u hotelu M u Beogradu.

    Solfins Seminar 2013.
    Prezentacija 3D tehnologija