Solfins Seminar 2015.
Prezentacija 3D tehnologija

Seminari 2015. godine održani su u Beogradu, Nišu i Kragujevcu.

Beograd, 2015

Solfins seminar

    Kragujevac, 2015

    Solfins seminar

    Solfins Seminar 2014.
    Prezentacija 3D tehnologija