Solfins sponzorstvo na 28. republičkom takmičenju učenika mašinskih/tehničkih škola
Novi Sad 20-21. maj 2023. godine

Departman za proizvodno mašinstvo Fakulteta tehničkih nauka i Srednja mašinska škola iz Novog Sada bili su domaćini 28. Republičkog takmičenja učenika srednjih mašinskih/tehničkih škola Republike Srbije koje je održano 20. i 21. maja 2023. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Takmičenje se tradicionalno održava pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i Zajednice mašinskih škola Republike Srbije.

Tokom dva dana takmičenja, u vidu praktičnog i teorijskog dela, više od 110 učenika iz 33 srednje mašinske/tehničke škole širom Srbije imalo je priliku da se takmiči u 7 disciplina:

  1. Statika

  2. Kompjuterska grafika – 2D

  3. Modeliranje mašinskih elemenata i sklopova – 3D

  4. Programiranje kompjuterski upravljanog struga – ručno programiranje

  5. Programiranje kompjuterski upravljane glodalice – ručno programiranje

  6. Programiranje kompjuterski upravljanog struga – CAD/CAM programskim paketom

  7. Programiranje kompjuterski upravljane glodalice – CAD/CAM programskim paketom.

Solfins je obezbedio vredne nagrade za učenike:

  • 3D štampač 

  • 3D miševi

  • besplatne obuke

Podrška Solfinsa H-Bridges timu sa ETF Univerziteta u Beogadu
Donacija 3D štampača