Termometal praktična Radionica - Ada 2018
Hotel Park Ada, 13. septembar 2018.

Radionica u organizaciji kompanije Termometal iz Ade biće održana 13. septembra u Hotelu Park u Adi.

Kapacitet radionice je ispunjen nedeljama pre događaja.

Odoo CMS - a big picture

Agenda Termometal radionice:

 • 9:00 Registracija učesnika

 • 9:30 Prezentacija Termometal

 • 9:45 Prezentacija Hermle

 • 10:30 Emuge Franken

 • 11:30 Pauza za kafu

 • 12:00 Prezentacija Meusburger

 • 12:30 3D CAM Prezentacija - Solfins

 • 13:00 3D CAM Prezentacija - Siemens Axiomtech

 • 13:30 Ručak

 • 15:00 Demonstracija u Termometalu Hermle C 42 U-MT

 • 16:00 Završetak događaja

Meusburger seminar i susret kupaca - Beograd 2018
organizacija: Meusburger, Hotel M, 10. oktobar 2018.