Podržane CNC mašine za obradu drveta

SWOOD CAM softver + Postprocesori

+ Lokalna obuka i podrška za vaše ljude

Konačno objedinite vašu proizvodnju ploča i masiva u jednom softverskom rešenju i sa jednog mesta upravljajte svim vašim mašinama, uz obezbeđene postprocesore za sve najpoznatije proizvođače mašina i mašinskih centara za obradu drveta.

Lista CNC mašina sa obezbeđenim SWOOD Postprocesorima

Ako vaše mašine nema na ovoj listi - nije problem.. napravićemo postprocesor!

Odoo - Sample 1 for three columns

Homag

Odoo - Sample 2 for three columns

Bacci

Odoo - Sample 3 for three columns

Biesse

Odoo - Sample 1 for three columns

SCM

Odoo - Sample 2 for three columns

IMA

Odoo - Sample 3 for three columns

HolzHer

Odoo - Sample 1 for three columns

Felder

Odoo - Sample 2 for three columns

Masterwood

Odoo - Sample 3 for three columns

Maka

Odoo - Sample 1 for three columns

Uniteam

Odoo - Sample 2 for three columns

Casadei

Odoo - Sample 3 for three columns

Busellato

Odoo - Sample 1 for three columns

Hamuel Reichenbacher

Odoo - Sample 2 for three columns

Weinmann

Odoo - Sample 3 for three columns

Anderson America

Odoo - Sample 1 for three columns

Hundegger

Vaša mašina nije prikazana? To nije problem jer podršku sigurno imamo ili je možemo razviti!