DelmiaWorks VIDEO materijali

uvodni video klipovi i webinari

 
 

DelmiWorks - Pregled funkcionalnosti

 
 

DelmiaWorks MES

 
 

DelmiaWorks ERP za proizvodnju

 
 

DelmiWorks RealTime - Evidencija proizvodnje u realnom vremenu

 
 

DelmiWorks SolidWorks integracija


 
 

DelmiWorks - Android aplikacija


 
 

DelmiWorks: Assembly1 Manufacturing Type


 
 

DelmiaWorks Capable to Promise - Iz ponude prikaži mogući rok isporuke


 
 

DelmiaWorks QMS (ECO/CAR/CAPA/Document Control/SPC...)

 
 

DelmiaWorks ShopWorks - web interfejs za proizvodnju

 
 

DelmiaWorks SPC - Statistička kontrola i analiza procesnih parametara koji utiču na kvalitet

 
 

DelmiaWorks CRM - moćna alatka za prodajni tim

 
 

DelmiaWorks - Prognoziranje i planiranje proizvodnje

 
 

DelmiaWorks - Projektno praćenje proizvodnje

 
 

SMC Metal - Zadovoljan korisnik SolidWorks i DelmiaWorks softvera

 
 

DelmiaWorks Outsourcing - praćenje logistike rada sa podizvođačima

 
 

Materials Planning and Purchasing

 
 

DelmiaWorks BI - praćenje svih pokazatelja poslovanja

 
 

DelmiaWorks za SolidWorks korisnike

Saznajte zašto se DelmiaWorks naziva ERP rešenjem za proizvođače, i kako se integriše sa vašim SolidWorks softverima:

koristite SolidWorks BOM liste kao bazu za modul "Bills of Manufacture"

ostvarite uvid u proizvodnju u realnom vremenu koristeći praćenja mašina, završenih komada i sirovina u magacinu

unapredite kvalitet, smanjite defekte i vraćanje na dorade

unapredite efikasnost mašina i opreme (OEE - Overall Equipment Effectiveness)

smanjite škartove i povećajte kapacitet proizvodnje

isporučite proizvode u dogovorenom vremenskom okviru

Jer, kao što je SolidWorks transformisao vaše projektovanje poslednjih godina, tako će i DelmiaWorks pomoći da nastavite sa digitalnom transformacijom!