Exalead One Part

Pronađi i ono što ne znaš da imaš!

Exalead One Part

,,Znam da smo nekada nešto pravili, ali ne znamo kako da pronađem dokumentaciju? Lakše mi je da ponovo nacrtam!"

Da li znate koliko košta crtanje novog dela u odnosu na upotrebu postojećeg? Novi deo je nova šifra u informacionom sistemu, novo mesto u magacinu, nova tehnička dokumentacija i nov tehnološki postupak! Za nešto što radi ponovo uhodavate proizvodnju, tražite adekvatne tolerancije, pravite prototip, testirate montažu!

Ako vam je teško da izračunate koliko vas sve ovo košta, to ne znači da ne trošite mnogo novca!

Zamislite da nacrtate okvirni 3D model potrebnog dela i da vam sistem pronađe sve slične delove sa gotovom dokumentacijom!

Zamislite da sistemu tražite da vam pronađe prirubnicu sa 4 rupe, od aluminijuma, čija je masa manja od 0.5 kg, i gabarit manji od 100x100x100mm?

Kako Exalead pretražuje?

Daj mi prirubnicu prečnika 100-120mm, sa 6 rupa od materijala Al6061

Daj mi deo u Solidworks i Autocad formatu, koji je konstruisan u Q2, 2014 godine i čija je masa u rasponu od 750-920 gr

Daj mi deo sličan ovom 3D modelu i prikaži mi sve slične modele sa procentom sličnosti.

Daj mi sve dokumente koje sadrže određenu oznaku i poređenjem utvrdi koja je verzija aktuelna.

Exalead OnePart je aplikacija koja služi za pretraživanje velikih i kompleksnih kolekcija podataka u cilju pronalaženja potrebnih tehničkih crteža, specifikacija, standarda, rezultata testiranja i ostalih podataka vezanih za inženjering, proizvodnju i nabavku.

Exalead OnePart pomaže kompanijama koje imaju sledeće probleme:

  • Podaci im se nalaze na više lokacija

  • Koriste mnoštvo različitih softverskih rešenja (CAD, PLM, ERP, CRM...)

  • Žele da skrate vreme plasiranja proizvoda

  • Često gube informacije i detalje vezane za projekte


 
 

Exalead OnePart pretražuje mnoštvo informacija raznovrsnih formata (Catia, Pro-E, Word, Excel, PDF, HTML, slike, video...), iz mnoštva različitih izvora, po različitim kriterijumima (tekstualna pretraga, pretraga po meta-informacijama, 3D obliku, itd.). Pruža mogućnost ponovne upotrebe dela, bolje klasifikacije podataka, sprečava kreiranje duplikata, a po potrebi, lako se integriše u postojeća SolidWorks i SolidWorks PDM rešenja.

Ono što je veoma bitno je i činjenica da kompanije upotrebom Exalead OnePart softvera pored vremena štede i novac koji bi inače potrošile na dizajn novog dela neuvidevši da negde zapravo već imaju materijal koji se može iskoristiti. 

Pregled funkcionalnosti

Pretraga delova, sklopova, tehničkih crteža, dokumenata, slika i preko 200 drugih formata


Integracija sa mnogo različitih izvora informacija: Fajl sistemi, SolidWorks Enterprise PDM, ENOVIA SmarTeam, ENOVIA Designer Central, i drugi PDM sitemi, ERP i baze podataka.

Pretraga teksta koji se nalazi u samim fajlovima.


Bezbednosni mehanizmi koji vode računa da korisnik može da vidi sadržaj koji je namenjeno da vidi.


Pretraga po 3D karakteristikama (pronalaženje delova prema rupama, otvorima, žlebovima itd.)

Pronalaženje delova prema 3D sličnosti - Automatsko grupisanje identičnih fajlova


Tagovanje delova i dokumenata za lakši rad i pronalaženje adekvatnog fajla

Odoo CMS - a big picture

Pretraga na različite načine:

 
 


Korišćenje postojećih pozicija

 
 


Pretraga kupovnih komponenti

 
 


Pretraga na osnovu 3D geometrije

Primena u različitim industrijama:

 
 


Primena u transportnoj industriji

 
 


Primena u arhitekturi, inženjeringu

 
 


Primena u aero industriji i odbrani


Želite Exalead kod vas u firmi?

Odaberite Prezentaciju ili ponudu?

Pošalji upit >>