Formlabs Form 3L

Desktop 3D štampa velikih dimenzija!

Štampajte precizne komade, kompletne prototipove proizvoda i funkcionalne komade u dimenzijama 30x30cm i veće - pet puta veće u odnosu na standardan Form 3!

SLA precizna 3D štampa velikih delova

Odoo CMS - a big picture

Veliki komadi

štampajte na radnom stolu komade velikih dimenzija uz još veću preciznost u odnosu na prethodne generacije SLA 3D štampača

20+ materijala

transparentni, Fleksibilni, dental, puna boja, livački modeli, keramika, materijali otporni na opterećenja i visoke temperature..

Formlabs standard

poznat softver, materijali, hardverske komponente, proces pripreme, štampe i post-procesiranja kao i kod drugih Formlabs uređaja

Odoo CMS - a big picture

Upoznajte Form 3L do detalja

Solfins Seminar o novoj generaciji Formlabs štampača

 
 

Postprocesiranje velikih delova

Form Wash l + Form Cure L

 
 

Čekali ste Formlabs VELIKIH dimezija?

ista preciznost - pet puta veća radna zapremina!

Odoo image and text block

Formlabs Form 3L

Form standardi preciznosti i fleksibilnosti rada u pet puta većoj zapremini:

  • 25μm - XY rezolucija

  • 25-300μm - Z rezolucija

  • 250mW - snaga lasera

  • 300x335x200mm - radna zapremina

  • 85 mikrona - laserska tačka


Traži ponudu za Form 3L >

Dodatna oprema

Odoo - Sample 3 for three columns

Formlabs Wash L

Automatizovana jedinica za pranje delova velikih dimenzija nakon štampe - prikaz zatvorenog i otvorenog uređaja.

Odoo - Sample 1 for three columns

Formlabs Cure L - spoljašnji izgled

Jedinica za postprocesiranje štampanih i opranih delova velikih dimenzija (tj svih delova koji mogu izaći sa Form 3L štampača).

Odoo - Sample 2 for three columns

Formlabs Cure L - unutrašnji izgled

Ravnomerno UV "pečenje" delova svih dimenzija koje možete odštampati na velikom Formlabs Form 3L štampaču.

Odoo image and text block

Formlabs Form 3L sistem

Na fotografiji se vidi odnos veličina pojedinačnih mašina i opreme:

  • Form 3 - sasvim levo

  • Form 3L - u centru

  • Wash L - dole desno

  • Cure L - gore desno


Traži ponudu za Form 3L >