Our Customer Satisfaction

SOLIDWORKS/SolidCAM

Last 7 days
Last 30 days
Last 3 months
Latest Feedbacks
Roboti - korisnik ne "vidi" licencu (#5613) Pogrešan format tolerancija i jedinica mere (#5612) Deljenje fajlova sa eksternim saradnicima (#5611) Fortaco, SC coord sys za ugao koji masina ne moze da postigne (#5583) Razna pitanja i korekcije templejta (#5602) MARS, SC generise ciklus za bus za svaku rupu (#5601) MET programiranje rupa (#5600) 4M, SC for operators, simulator licenca (#5518) Administracija PDM-a (Brojčanik,Kartice,...) (#5585) SolidWorks-Read only prava za pojedine korisnike (#5586) Test2 (#5594) Test1 (#5593) Gruner, SC konsultacije oko glodanje navoja sa levim alatom (#5554) Asistencija pri kreiranju Formata papira (#5578) Dodeljivanje prava korisnika u PDM (ABL) (#5575) SolidWorks-Problem sa licencom (#5522) Potrebna pomoć oko EDU licence (#5450) LMB soft - pomeranje struga po X osi pre G28 (#5570) Asistencija pri radu u SolidWorks-u i PDM-u (#5568) Aktiviranje 3DExperience platforme i upgrade SolidWorks-a (#5560) SolidWorks upgrade na verziju 2022 (#5545) Solidworks 2023 (#5559) Reaktivacija solidworks licence (#5493) SolidWorks-Zamena starih templejta parta novim templejtima (#5558) Shaded with edges prikaz nije radio (#5557) Problem sa prikazom modela,sklopa (#5556) STAX, SC vracanje prethodne verzije cam-part-a (#5552) Fortaco, SC problem, prikaz u mach sim (#5508) 4M, SC Setup sheet problem sa nazivom holdera (#5551) Problem sa kotiranjem rupa i otvora na crtežu (#5549) Intel Projekt - Exalead problem (#5547) 3DExperience-Problem sa čuvanjem na platformu (#5525) 3DExperience-Problem sa deljenjem sadržaja preko 3DDrive-a (#5543) Fortaco ne radi toolshet template (#5447) Roboti - kreiranje novih korisnika (#5540) Ispravka procesa u kontroli rezanja ¨Zoran Lazić¨ (#5539) U proces odobravanja Teh.postupka dodata informacija ¨Ko je odobrio materijal¨ (#5538) Instalacija Composera (#5537) Kontrola tehnologije uključena u proces Zahteva za izmenom (#5529) Dorada procesa rada ¨Spiska grupe operacije¨ (#5528) Tehnoplast, SC problem sa kompenzacijom (#5521) Prijavljivanje sklopa u PDM (#5511) SolidWorks-Ručno menjanje veličine fonta u balonima na crtežu (#5506) Rešavanje problema sa vidljivošću određenih kolona u PDM-u (#5501) SolidWorks-Ne može se pristupiti tabovima sa komandama (#5499) SolidWorks-Podešavanje i izmena templejta (#5498) SolidWorks-Nestandardni weldment profili (#5486) SolidWorks i SolidCAM 21 instalacija (#5496) CIP, SC problem sa alatom na Nano 7 (#5492) Kontrola upisivanja materijala u pdf karticu (#5490) Rešavanje problema nakon upgrade GasTeh (#5378) Kontrola datoteka za upgrade SW-a i PDM-a (#5354) Kontrola zaglavljenih operacija - korekcija površinske zaštite (#5480) Rešavanje problema korisnika koji ne može Record da vrati na korekciju (#5413) Rešavanje problema korisnika koji ne može Record da vrati u izmenu (#5414) Rešavanje problema konflikta između procesa odobravanja Operacije i Operacijskog postupka (#5423) Dorada izveštaja ¨Operacijski postupak izrade¨ vezano za ¨Odstupanja¨ (#5432) Brisanje Operacija koje su bile zaglavljene u procesu (#5476) Rešavanje problema sa korisnikom koji ne može da odobri izmenu (Aco Milošević) (#5479) Rešavanje problema sa toolbox-om relacijama (#5481) Asistencija pri prebacivanju operacije iz jednog statusa u drugi (#5484) Pogrešne reference Mirrorovanih delova + gašenej poruke (#5408) SolidWorks-Deaktivacija i aktivacija; Podešavanje templejta (#5483) Idas otvaranje CAM parta za testiranje UMC750 (#5482) Sređivanje taskova i dozvola novim računarima da koriste iste (#5472) Solidworks ne čita lokaciju templejta (#5470) Problem sa licencnim serverom (#5469) Schiebel: SC konsultacije oko tolerisane dimenzije (#5464) GasTeh, SC21 podrska oko 5x sim. programiranje (#5465) ArsoPump, SC problem alat se ne udaljava prilikom struganja (#5463) SolidWorks upgrade na novu verziju (#5451) SolidWorks-Problem sa Design Tabelom (#5454) Rešavanje problema sa snimanjem sastavnice u exel iz SolidWorks-a  (#5453) Asistencija pri radu sa multi bodi partom (#5449) SolidWorks-Problem pri selekciji linija u crtežu (#5448) Prebacivanje kataloga/delova u standard space (#4062) Ambalaža - release alata (#4867) Fortaco, SC podesavanja, SC Utilities, wrap obrada (#5421) Rešavanje problema sa prikazom u PDM (#5443) Pomoć oko modelovanja metalne savitljive cevi (#5442) Greška prilikom kreiranja preseka (#5441) GasTeh, SC podesavanja, obaranje ivice i koriscenje alata iz stare TAB baze (#5438) Nemogucnost čuvanja sklopa na platformu (#5397) Loš grafički prikaz u "Shaded with edges" modu  (#5410) Ograničenje sa pravima kod eexporta PDF formata (#5419) Ambalaža - "ne vide" se delovi u sklopu (#5425) AnKo, SC problem so celno glodanje so 4-oska (#5420) Ambalaža - Podešavanje platforme (#5418) LPO, SC konsultacije oko obaranje unutrasnje ivice (#5364) ArsoPump, SC problem so aksijalno rezenje na navoj so gonet alat  (#5365) Fortaco, SC dorada MCO za  Ronin (#5336) SolidWorks-Problem sa crtežom sklopa (#5404) SolidWorks-Problem sa projekcijama u crtežu (#5406) Problem sa otvaranjem STEP fajla (#5395) Problem sa povlačenjem poslednje verzije sklopa (PDM) (#5412) Skaliranje modela, provera mase modela (#5407) Fw: 3DEXPERIENCE Platform – Platform has been made available for ELIXIR PRAHOVO DOO – LKO2328486 (#5366) Fortaco toolkit (#5086) SolidWorks-Problem sa grafikom (#5388) Problem sa kreiranjem naloga za 3DExperience platformu;Aktiviranje platforme (#5376)