SOLIDWORKS/SolidCAM

Last 7 days
93%
6%
0%
Last 30 days
97%
2%
0%
Last 3 months
97%
2%
0%
Problem pri pokretanju SolidWorks Electrical softvera (#2590) MJP user interface se izgubio (#2286) Loš prikaz Detailed View pogleda  (#2583) FPM Agromehanika - problem sa sklopom (#2581) Problem sa otvaranjem Routing fajlova (#2544) Problem sa variable pattern-om (#2587) Disablement SW licence (#2556) Problem izvoza ploče alata u STEP  (#2579) Problem pri pokretanju Catia V5 (#2578) Gas-teh, SC19 instalacija i podesavanja (#2577) Slanje SolidWorks 2012 instalacije (#2572) Upgrade eDrawings 2020 (#2571) Antic Kosta, SC operacije za struganje nisu aktivne, glodanje na strug (#2561) Disablement SOLIDWORKS licence (#2563) Dissablement licence (#2559) Dissablement SW licence (#2558) Problem sa prikazom fajlova u PDM (#2555) Instalacija SolidWorks 2019 (#2554) Generisanje DXF-ova za gravirane elemente (#2336) Problemi sa pokretanjem DraftSight (#2553) Crtež se ne pojavljuje u stablu dela  (#2548) Uvoz i povezivanje crteža iz V5 u 3DEXP (#2532) Delovi/sklopovi se ne pojavljuju u pretrazi baze 3DEXP (#2533) Odredjivanje zapremine na razlicitim nivoima (#2545) Asistencija pri prebacivanju dwg crteza u 3d model sw (#2546) Upgrade SolidWorks-a sa Standard na Premium (#2541) Izometrijski presek u SolidWorks Drawings okruzenju (#2542) Problem sa PDM Add-In-om (#2540) Problem sa pokretanjem SolidWorks-a (#2539) Dodavanje i brisanje PDM korisnika (#2538) Upgrade SolidWorks-a (#2535) T1, SC ekscentricno struganje, info i uputstva (#2536) Grindex, part transfer na strug (#1644) Problemi sa instalacijom DraftSight (#2530) CATIA fajlovi u SW format (#2529) Savijanje polukruga iz 8 udaraca (#2527) Uvoz DWG formata u SolidWorks (#2526) Pogrešno postavljene eksterne reference (#2525) Izostanak fly-out menija u assembly okruženju (#2503) Poručivanje novih EDU licenci (#2523) Problem sa instalacijom CATIA V5 2018 (#2521) Radoman, 4x spiralna obrada zljebova na valjku (#2519) Pomoć pri izmeni naziva foldera u pdm-u (#2518) Zamena SolidWorks Standard i Professional licenci (#2515) BRisanje SW2018 + upgrade na SW2020 SP04 (#2514) Rušenje SolidCAM-a nakon Windows update-a (#2512) Leo skener - software i kalibracija  (#2332) Instalacija Catia V5 2018 i 3DExperience 2019 (#2502) Spajanje 2 radiusa savijanja u jedan veći (#2500) Greska pri pokretanju Windows-a (#2421) Antic Kosta, HSM i HSS obrade, dodavanje povrsine (#2501) Vraćanje pomoćnog prozora u radni prostor (#2498) Čuvanje pogleda sa presekom + performanse  (#2497) PhotoView360/Visualize/SolidWorks setovanje graficke kartice (#2496) Flat pattern se ne prikazuje na crtežu (#2495) Pogrešan prikaz modela u PDM-u preview kartici (#2494) Upgrade SolidWorks-a sa Standard na Premium trial (#2493) Dodavanje sheetmetal kartice (#2492) Deaktivacija licence + instalacija  (#2491) Problem pri povlacenju template-a u SW i konekcija sa PDM-om (#2490) Povlacenje licence za Catia V5 i 3dexperience (#2488) 3DEXPERIENCE problem biranja space-a, uvoz Catia file-a, licenca... (#2487) Reinstalacija Catia 2018 PLM Express SP4 (#2485) Snimanje SolidWorks sklopa pod novim imenom u PDM-u (#2484) Problem sa pristupom 3DEXPERIENCE serveru (#2481) Instalacija SolidWorks-a i SolidCAM-a (#2480) Instalacija SolidWorks i uklanjanje prethodne instalacije (#2479) Antic Kosta, 3D HSM obrada, ogranicenje (#2478) Pack&Go na nemačkom jeziku (#2474) Instalacije + provere licenci + disablement (#2462) Dodeljivanje MySolidWorks Standard pristupa korisniku (#2465) Transfer SolidWorks Composer licence i reaktivacija (#2473) SolidWorks- problem u skici (#2472) Podesavanje PDM varijabli + testiranje (#2468) Pomoć pri snimanju bodija iz multibodija (#2467) FAD Metalac, orijentacija noza za unutrasnje struganje (#2466) Problemi sa oslobadjanjem PDM licence na serveru  (#2389) Instalacija SolidCAM 2018 (#2464) Greska prilikom instalacije SolidWorksa, Dissablement licence (#2420) Upit povodom izmene Sheet Formata u Novom PDM-u + dodatna pitanja (#2460) Problem sa prikazom DesignedBy varijable (#2463) Dodavanje korisnika u novi pdm (#2461) Asistencija pri administraciji pdm-a (#2458) Spor rad u konkretnom fajlu (#2453) Izmena Sheet Formata u skladu sa zahtevima (#2454) Grindex, assembly STL nosaci i koordinatni sistemi  (#2447) Gruner, iMachining problem G0 kolizija u simulaciji (#2448) Antic Kosta, pauza u ciklusi za busenje (#2449) Asistencija pri podešavanju SW (#2451) Izmene na delovima i kreiranje crteža ne radi  (#2452) Razni upiti povodom rada u Novom PDM-u (#2450) Asistencija pri kopiranju fajlova u PDM (#2445) Unsupress i PDM Batch Printing (#2444) Batch printing Add-In, konfiguracije i rad u novom PDM-u (#2443) HD Sova, SC problem unutrasnjo struganje (#2442) Grindex, SC baza alata i STL nosaci, station coord sys  (#2441) Antic Kosta, SC baza alata i nosaci, 3D operacije (#2440) Pomoć pri brisanju konfiguracije (#2438) Asistencija pri korišćenju 3d conecta (#2436) Dorada sastavnice i zaglavlja na crtežu (#2435)