SOLIDWORKS/SolidCAM

Last 7 days
100%
0%
0%
Last 30 days
97%
0%
2%
Last 3 months
97%
0%
1%
Problem sa SolidWorks connectorom (#3894) Izvlačenje stare verzije dokumentacije iz PDM-a (#3896) Dodeljivanje prava cad korisnicima da mogu imati pristup tasklisti u administraciji (#3895) Ispravka procedure rada (workflows) + kreiranje novih taskova i njihovo testiranje (#3893) Testiranje taska - rad iz različitih statusa sa istim imenom tranzicije (#3892) Exalead OnePart ne radi (#3891) Familija, generički deo i EXCEL fajl E2075 čepa (#3886) Obrada zavarenog sklopa  (#3885) Instalacija Solid Works-a + provera Registry baze prethodne instalacije SW-a  (#3884) Problem sa ad-inom za Toolbox (#3880) Asistencija pri radu sa multibodi partom (#3877) SolidWorks portal, onemogućen pristup (#3873) Nemogućnost otvaranja fajlova u SolidWorks Visualize (#3871) Gruner, SC problem sa modelom, HSS operacije na -0,05 (#3872) Nema SolidCAM-a iako je instaliran (#3861) Greška u stablu prilikom uvoza dela u deo (#3868) Sređivanje Workflows-a (#3867) Instalacija PDM viewers-a (#3866) Unimet, SC 2021 ucitava rezimi od prethodnog alata (#3865) Problem sa online licencom (#3864) Servis 3D štampača  (#3857) Disablement Request solidworks licence (#3843) Podešavanje lokacija template i toolboxa (#3851) Gruner DCAM licenca/dongl ne radi (#3836) Unimet, SC problem sa fontom za graviranje (#3837) GasTeh, SC radijalno glodanje i kopiranje skice za profilni navoj  (#3839) Template iz Inventora potrebno iskoristiti u SW (#3849) Problem sa nazivom dela prilikom kreiranja sastavnice u sw-u (#3848) Problem SW (#3846) Izgubljene poslednje izmene datoteka određenog projekta u PDM-u (#3845) Instalacija SW 2020 sp5 i PDM (#3841) Rešetkasta konstrukcija i crtež (#3840) Asistencija pri radu sa datotekama različitih verzija i revizija (#3835) Problem sa online licencom (#3834) Upgrade SolidWorks fajlova (#3746) Problem sa pdf taskom u radu sa velikim sklopovima (#3832) Misterija nestalih delova u sklopu i u bazi (#3831) Catia V5 licence  (#3815) Modifikacija Visualize licence (#3829) Reaktivacija SolidWorks licence (#3828) Obrada u sklopu - roboti (#3827) Neuspela konverzija - ponovno pokretanje taska (#3826) Dodavanje taska + testiranje (#3825) Aktivacija PDF Batch printing Add-in-a (#3822) Instalacija SolidWorks-a (#3821) Izgubljenje reference crteža.... (#3820) LMB - PDM gubi licencu (#3761) Zastava - rešenje problema sa 3dx korisnicima (#3796) Razna pitanja - kreiranje baze standardnih delova  (#3803) Instalacija SolidWorks Electrical i PDM klijenta kod Petra (#3812) Reaktivacija SolidWorks licence (#3662) Problem sa povlačenjem BOM (#3804) Multiple files opening on assembly load (#3789) MARS, SC 5x setup za komad koji nije u A0  (#3809) Alat M-664 - uvoz u 3DEXP (#3808) 3DX add in se ne pojavljuje u Task Pane-u (#3802) Electrical-Your serial number does not entitle you to SOLIDWORKS Electrical Schematic (#3794) Unimet, laser za umeravanje alata u mach sim za OKK masine (#3766) Kreiranje novog korisnika u PDM-u (#3799) Vraćanje izbrisanih fajlova u PDM (#3798) Pomoć oko notifikacija (#3793) Nestao program Solidcam (#3786) Nedostupna Miror view komanda (#3791) Problem sa pristupom PDM Vaultu (#3790) Instalacija SW Inspection Standalone (#3788) Upit povodom Save komande (#3779) Nedostupnost 3DExperiance platforme (#3782) Mars, SC simulacija ne prikazuje obradu od prethone operacije (#3784) Problem sa SolidWorks online licencom (#3783) Grindex, SC konsultacija oko izrade zupcastih delova na Mill-Turn (#3777) Fajl u PDM-u nije vidljiv običnom user-u (#3780) Kreiranje koordinatnog sistema od 6 tačaka (#3758) Reaktivacija PDM licenci (#3775) Instalacija i podešavanje SolidCAM-a (#3773) Watermark pri odobravanju kupovnih komponenti + baloniranje Cut Lista (#3772) Watermark se ne osvežava na crtežu Kupovnih komponentidw (#3768) Problem pri štampanju PDF-ova iz Solfinsovog Add-In-a (#3751) Problem sa prikazom teksta na crtežu (#3765) ABL - Pitanje oko brisanja fajlova i copytree (#3762) Export podešavanja SolidCAM-a zbog promene računara (#3763) Izmena transparentnosti na površinama (#3759) Loš grafički prikaz komponenti u sklopu (#3755) Rotacija licenci između dva računara (#3757) Brojni problemi u radu na Inspection 2020 SP5.0 (#3728) Fw: Como Jagodina podrska (#3747) Problem sa pogledima na crtežu (#3752) Simulacija kretanja zupčanika (#3748) Pogrešne informacije u zaglavlju + format BOMa (#3749) Backup podataka pred reinstall Windowsa (#3729) Performanse računara i navigacija u PDM-up (#3737) Gas-teh, SC profilni navoj sa strugarskim nozem (#3744) Microsoft, radni opseg rotacione A-ose  (#3743) Stax - Problem sa PDM performansama (#3736) Piqoplast Disablement Request  (#3742) Sporo radi SolidCAM (#3735) Pomoc za instaliranje (#3740) Upit povodom simulacije zavarenog spoja (#3721) Problem sa dodeljivanjem SW materijala (#3739) Greška pri uvozu sklopa u SW Composer (#3733) Instalacija solidworks-a 2021 sp4.1 (#3734)