Solid Probe 

SolidCAM's Solid Probe Module

programiranje mernih sondi

 

Odoo image and text block

Definisanje nula na komadima i inspekcija

  • Definisanje nula na komadima, na grupi komada pri serijskoj obradi, na odlivcima i otkovcima.

  • Merenje i kontrola ostvarenih mera na komadu u toku obrade

  • Odmeravanje istrošenosti alata

  • Potpuna vizuelizacija/simulacija kretanja mernog pipka u SolidCAM softveru

  • 16 različitih ciklusa za definisanje nula (Home Position)


Definisanje nula na komadimaOdoo text and image block
Odoo image and text block

Merenje i kontrola ostvarenih mera na komadu u toku obrade

izbegnite situacije promene stezanja komada i ponovno stezanje samo radi merenja


Solid Probe Ciklusi

Odoo - Sample 1 for three columns

Single Points X/Y/Z

 

Odoo - Sample 2 for three columns

Angle X/Y/Z

 

Odoo - Sample 3 for three columns

Pocket, Boss or Boss with Pocket

 

Odoo - Sample 1 for three columns

Hole, Cylinder, Hole with Boss

 

Odoo - Sample 2 for three columns

External/Internal Arc

 

Odoo - Sample 3 for three columns

External/Internal Corner

 

Odoo image and text block

Tool Presetter Support


Podrška za korišćenje uređaja za umeravanje i merenje istrošenosti alata

Provera alata: Nakon svake izmene i operacije.

Automatska korekcija offseta alata (Kompenzacije prečnika i dužine) i automatski upis u upravljačku jedinicu mašine.

Detekcija oštećenja na alatima i pololomljenih alata kako bi izbegli havarije na mašinama


Primeri izveštaja nakon merenja 

Odoo text and image block

Primer rada u SolidProbe softverskom modulu 

 
 

SolidCAM - Ubrzaj svoje mašine!

Solfins isporučuje konsalting, implementaciju, obuku, podršku, postprocesore...