Sindoh S100 SLS 3D štampač

Razvijen u saradnji sa kompanijom Materialise

Prvi 3D štampač koji postiže 100% stepen iskorišćenosti materijala u SLS štampi uz pomoć Sindoh hardvera i Materialise BLUEPRINT PA12 tehnologije.

Sindoh + Materialise = S100

 
 
Odoo image and text block

Testirano u industrijskim uslovima

S100 je mašina koja je zamišljena, dizajnirana i testirana u realnim proizvodnim uslovima - u saradnji kompanija Sindoh i Materialise. 

Tokom dvogodišnje saradnje na ovom projektu Sindoh je sa S100 isporučio hardver neophodan kompaniji Materialise da isprati svoje potrebe za brzinom, kvalitetom i konkurentnom cenom delova, uz troškovno i logističko rešenje velike prepreke u SLS 3D štampi - stepen iskorišćenosti materijala.

Prvih pet mašina u svojoj konačnoj varijanti zatim je prošlo rigorozna testiranja u realnim uslovima u jednoj od najvećih kompanija za razvoj softvera za 3D štampu kao i za uslužnu štampu na svetu - Materialise, gde je potvrđeno da je projekat uspešno sproveden u delo i da su realni dobijeni parametri u skladu sa željenim i projektovanim.

Sistem se zasniva na Materialise tehnologiji potrebe 100% iskorišćenosti materijala nazvanoj Blueprint PA12, ali su pored poliamida Evonik PA12 i drugi materijali dostupni u ovoj tehnologiji na istoj mašini - TPU, PP, PA11..

Sindoh S100 mašina za SLS 3D štampu sada je dostupna za sve korisnike koji svoju proizvodnju žele da ubrzaju, pojednostave i pojeftine.

Mogućnosti primene za ovakvu mašinu

jedna mašina za bilo koji posao

Avio industrija

alati za montažu, pakovanja za transport proizvoda, prototipovi i funkcionalni prototipovi, serijska proizvodnja

Auto industrija

šahtovi za montažu kablova, tankozidni nosači kablova složene geometrije, prototipovi elemenata od plastike

Proizvodnja

direktna proizvodnja predmeta od plastike za bilo koju namenu - umesto alata i brizganja samo jedna visokoproduktivna mašina

Medicina i ortopedija

nastavna sredstva, pribori za operacije, originalna rtopedska pomagala sa optimizovanom geometrijom i masom, 

Izrada alata

direktna proizvodnja alata i pribora za proizvodnju, steznih alata, pribora za zavarivanje, kalupa i ležišta za montažu, itd.

Prototipovanje

Proizvodi od plastike, složeni sklopovi, proizvodi za brizganje ili duvanje, funkcionalna testiranja

Roba široke potrošnje

bilo koja roba koja ima kupce - nakit, upotrebni predmeti za baštu, domaćinstvo, kancelarije, dizajnerski personalizovani proizvodi..

IoT proizvodi

prototipovi, kućišta elektronike u malim serijama, specijalna elektronika u oblasti namenske industrije i bezbednosti

Arhitektura i enterijer

VElike detaljne makete, elementi enterijera za direktnu ugradnju, prototipovi i alati komada nameštaja i detalja enterijera

 
 

Materialise - 30 godina 3D tehnologija

2020. godine Materialise je obeležio 30 godina postojanja uvođenjem Sindoh SLS mašina u svoju proizvodnju kao autor materijala, ko-autor koncepta, i prvi korisnik.

Posvećeni ideji održivosti SLS štampe koja je kao nus-proizvod neprekidno generisala viškove neupotrebljivog materijala koji je povećavao operativne troškove i cenu za kupca, uz sve logističke probleme upravljanja tim materijalom, odlučili su se da razviju SLS prema sopstvenim potrebama.

Zanimljivo je da za ovaj projekat nisu odabrali nijednu od kompanija već poznatu po SLS mašinama već nama dobro poznati Sindoh koji je pre ovoga imao u ponudi samo FDM i SLA štampu. 

Ali, kultura kompanije, pristup poslu, posvećenost kvalitetu, izuzetna saradnja sa zaposlenima u kompaniji Sindoh, učinili su da prvi Sindoh SLS bude odmah jedna od najvećih i najproduktivnijih mašina ove tehnologije na tržištu.

Primeri S100 PA12 SLS 3D štampe

Odoo - Sample 1 for three columns

SLS površine

SLS delovi karakteristični su po zrnastoj površini. Međutim, oni se mogu peskirati, šmirglati, farbati i obrađivati na druge načine, u celosti ili parcijalno, zavisno od potreba projekta.

Tako SLS nalazi primenu i za direktnu proizvodnju delova bez bilo kakve dodatne obrade, kao i za delovi koji će biti dodatno prilagođeni proizvodima.

Odoo - Sample 2 for three columns

SLS geometrija

Zbog toga što sam prah predstavlja istovremeno i potkonstrukciju dela u nastajanju, geometrija SLS delova nije kompromitovana potkonstrukcijom kakvu srećemu u ostalim tehnologijama štampe što omogućava da dobijamo željene delove odgovarajućih površina sa svih strana, bez ikakve dodatne obrade, ali i ošupljene delove tamo gde je jednostavno istresti i izduvati višak praha.

Odoo - Sample 3 for three columns

SLS preciznost

Predviđeni nivo detalja u SLS štampi kreće se u rasponu od 0,3-0,8mm dimenzija zbog oscilacija teksture na samoj površini. Okvirna dimenzija za tankozidne objekte je 1mm preseka zida. 

Zato se dizajn proizvoda od slučaja do slučaja direktno prilagovađa tehnologiji 3D štampe, na sličan način na koji to radimo i za bilo koju drugu tehnologiju.

Odoo image and text block

Tehničke specifikacije

 • Materijali: Evonik PA12, BASF Ultrasint PA11, TPU, PP

 • Radna zapremina: 510x510x500mm

 • Reciklaža materijala: do 100% ponovne upotrebe zasnovano na Materialise tehnološkom procesu koji uključuje Materialise softversku platformu i koncept štampe

 • Laser: 2 lasera (CO2); 2x100W - nazavisan i simultan rad istovremene štampe dva lasera varijabilnog prečnika na više komada ili na jednom komadu u štampi, uz 100% pokrivenosti cele površine po X-Y osi za oba lasera

 • Talasna dužina lasera: 10,6 mikrona

 • Brzina lasera: do 15mm/s

 • Rezolucija po Z-osi (debljina sloja): 0,06 do 0,18 mm

 • Brzina štampe: 4,7 litara/čas (Z osa - 18mm/h - pri gustini štampe od prosečno 8% aktivnog/korisnog preseka u jednom sloju)

 • Temperatura komore: maks. 200 stepeni Celzijusa

 • Dimenzije mašine: širina 2790mm; dubina 1590mm; visina 2316mm

 • Ekran na dodir: 21,5 inča - integrisan u mašinu radi minimalizacije zauzetog prostora u savremenim uslovima rada

 • Preporučeni prostor za instalaciju 4100x4000x3400mm

 • Masa: oko 2.500 kilograma

 • Softveri - trajne licence uz mogućnost godišnjeg održavanja:

  1. Materialise Control Platform (MCP)

  2. Materialise Software Bundle

  + Magics Print, Build Processor

  + kompatibilno sa Magics RP i Streamics

Ostalo za implementaciju SLS štampe

Dodatna oprema

Uz 3D štampač je potrebna jedinica za čišćenje delova i upravljanje prahom, usisivač, i drugi dodatni elementi koji mogu da se nabavljaju uz mašinu ili samostalno, a koji spadaju u standardnu opremu za postprocesiranje u SLS štampi.

Obuka i tehnička podrška

U cenu samog štampača uključena je i kompletna obuka korisnika koja podrazumeva obuku za rad u u softveru, pokretanje štampe, čišćenje delova, optimizaciju procesa za potrebe korisnika..

Koristeći integrisanu kameru i online komunikaciju Sindoh tim obezbeđuje i direktnu tehničku podršku koja je ispunila očekivanja već tokom pandemije 2020, u više meseci intezivnog testiranja i podešavanja mašine.

Materijali za štampu

S100 nudi otvoren koncept za materijale raznih proizvođača i direktno u saradnji sa njima kroz svoje prodajne kanale obezbeđuje nabavku materijala po zahtevu korisnika.