SolidWorks xShape

Gde ideje dobijaju svoj oblik! 

SOLIDWORKS xShape je softver za jednostavno modeliranje kompleksnih oblika koji se koristi direktno iz pretraživača i kompatibilan je sa SolidWorks desktop rešenjima. 

Pogledaj xShape najavu sa SWW 2019

 
 

Šta je SOLIDWORKS xShape?

i zašto će vam trebati za razvoj proizvoda i biznisa

Složena geometrija

SOLIDWORKS XSHAPE je takozvani "3D SuBDIVISION modelling" alat na 3D experience platformi koji se koristi za kreiranje organskih oblika sa glatkim površinama.

Napravljen za inovacije

Alat je namenjen za industrijske dizajnere i kreativne inženjere, kolege ili spoljne saradnike proizvođača koji ovaj dizajn uzimaju za prototipove i dalju pripremu modela za proizvodnju.

Na svim uređajima

softver u celosti radi na oblaku, kroz pretraživač, i nije potrebna instalacija. Ovo znači veću slobodu u izboru uređaja na kojima ćete obavljati proces dizajna proizvoda složene geometrije.

Koje probleme xShape rešava?

Dragoceni dodatak SolidWorks platformi

Digitalno vajarstvo

Prvo, xShape omogućeva mnogo bržu i fleksibilniju kreaciju slobodnih formi u odnosu na standardna parametarska rešenja za modeliranje površina. Modeliranje se svodi na direktno pomeranje tačaka i površina umesto definisanja kroz geometrijske oblike koji se zatim oblikuju različitim komandama, te je korisničko iskustvo mnogo bliže 3D vajarstvu nego klasičnom 3D CAD razvoju proizvoda.  

3DEXPERIENCE + SolidWorks desktop

Drugo, xShape je uvezan sa drugim alatima na 3DEXPERIENCE platformi, ali i rešenjima poput xDesign ili SolidWorks desktop 3D CAD, za razliku od sličnih rešenja koja ne omogućavaju ovu vrstu korišćenja modela za dalji rad. Prenos modela je dvosmeran pa oblik možemo kreirati u standardnom desktop SolidWorks softveru, izmeniti ga u xShape-u, i vratiti u SolidWorks na desktopu.  

Fleksibilnost oblaka

Na posletku, xShape nije vezan za određeni operativni sistem, što znači da dizajneri mogu da kreiraju ili dorađuju model na Apple ili Android uređajima, i da nesmetano razmenjuju fajlove i rade na istom modelu kao i Windows (desktop SolidWorks) korisnici.

Šta je "Subdivision Modelling"?

SUB-D modelling

"Subdivision modeling" je specijalna vrsta 3D modeliranja koja se koristi za kreiranje savršenih površina sa skalabilnim detaljima koji izgledaju izuzetno glatko i realistično kada se renderuju.

Ovakve površine pogodne su za kreiranje organskih formi i to uz pomoć svega nekoliko komandi. Za razliku od standardnog "surface modelling-a" koje zahteva skice i krive da bi se kontrolisao oblik, SolidWorks xShape stvara model visoke rezolucije uz pomoć jednostavne direktne manipulacije površinama i tačkama (push-pull) i to na modelu koji je inijalno grubo modeliran (kao "cage" model), a softver automatski definiše "finu" geometriju koja nastaje izmenom osnovnog grubog modela. 

Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 2 for three columns
Odoo - Sample 3 for three columns

Prednosti xShape rešenja

i vrednosti koje donosi korisnicima...

Jednostavnost upotrebe

Intuitivno rešenje za kreiranje složenih organskih oblika čini xShape savršenim alatom za brzo dizajniranje i modeliranje koje može da ide odmah u render ili u prototip za dalju analizu, odobrenja klijenata ili testiranje.

Rešenje za saradnju

xShape je zasnovan na konceptu saradnje na projektima i prilagođen nesmetanoj komunikaciji, deljenju, ali i radu na istom modelu, a sve to sa jednostavnošću korišćenja društvenih mreža.  

Nadogradnja SolidWorks softvera

xShape komunicira sa SolidWorks desktop i SolidWorks xDesign rešenjem sa jedne, ali i sa celokupnom 3DEXPERIENCE platformom sa druge strane.

Rad iz pretraživača

xShape radi direktno u pretraživaču i nije potrebna instalacija, a rad softvera nije zavisan od tipa uređaja koji se koriste.  

Uvek ažuran model

Sa xShape rešenjem nema glavobolja o verzijama jer ste uvek na poslednjem rešenju. Isto tako, nema upgrade-a softvera i razmišljanja o kompatibilnostima.  

Tražiš rešenje za inicijalni razvoj i industrijski dizajn modela novog proizvoda? 

Traži prezentaciju i ponudu!