Odoo image and text block

SWOOD Design

Efikasno parametarsko projektovanje nameštaja, enterijera i drvenih konstrukcija

SWOOD Design je osnovni softver kompletnog rešenja jer u njemu kreirate svoje projekte od početka do kraja, sa svim elementima koji su vam potrebni - do najmanjeg detalja koji preuzimate iz biblioteka gotovih delova. 

SWOOD Design je kompletno integrisan u SolidWorks - najpopularniji 3D CAD softver i koristi njegovo korisničko okruženje.

Odoo image and text block

SWOOD Design - Sve što vam treba za kompletan projekat!

  • brzo i jednostavno parametarsko projektovanje

  • biblioteke vaših modela spreme za izmenu prema novom projektu

  • biblioteke okova svih vodećih proizvođača sa integrisanom pratećom geometrijom i G-kodovima za proizvodnju (rupe, useci, otvori)

  • biblioteke materijala, tekstura, orjentacija, kant traka..

  • standardni elementi za redimenzionisanje - fijoke, vrata, klizni paneli..

  • vizuelizacija iz 3D CAD modela, bilo osnovna ili uz profesionalni rendering pomoću SolidWorks Visualize softvera

  • BOM lista materijala i okova za brz obračun troškova i nabavku

  • izveštaji prema želji..

SWOOD Design - Uvodni VIDEO

 
 
Odoo image and text block

SWOOD i vodeći proizvođači okova i elemenata za rad

Blum, Grass, Festool, LockDowel, Hettich, Lamello, IF, LMC, OVVO..

SWOOD Design već sadrži sve gotove elemente koje idu u vaše sklopove nameštaja i enterijera, a uz SWOOD CAM svaki element propagira se na 3D model za programiranje CNC mašina uklapanje je savršeno jednostavno, precizno, i potpuno predvidivo, kako u isporuci tako i u montaži na terenu.

PROJEKTOVANJE

PARAMETARSKO PROJEKTOVANJE SA KONFIGURATOROM - ZA JEDNOSTAVNU MODIFIKACIJU I REKONFIGURACIJU POSTOJEĆIH ELEMENATA I CELIH PROJEKATA - DIZAJN NOVIH PROIZVODA U KONCEPTU "PREVUCI I DODAJ" - BILO DA JE TO DRVENI ELEMENT, OKOV, VIJAK, KOSNIK..

MATERIJALI

KOMPLETNA VIZUELNA I TEHNIČKA KONTROLA MATERIJALA KOJE KORISTITE, UKLJUČUJUĆI ORJENTACIJU FURNIRA I LJUSKI U PLOČASTIM MATERIJALIMA, DEBLJINE, KANTOVE, ZAKRIVLJENE PANELE..

KONEKTORI

DETALJNI PROJEKTI SA SVIM ELEMENTIMA KOJE VEĆ U PROJEKTU TAKOĐE DODAJETE JEDNOSTAVNO - STANDARDNI ELEMENTI POPUT KEKSOVA, OKOVA, ŠINA, ITD, SA UKLJUČENIM PRAVILIMA KOJA SPREČAVAJU GREŠKE U PROJEKTU.

SWOOD BOX

swood bogate biblioteke gotovih elemenata i celih proizvoda koje možete prilagoditi:

3D modeli polica, vrata, fijoka..

šarke, šine, moderni sistemi okova

automatsko vezivanje odgovarajuće tehnologije obrade (glodanje, bušenje, kantovanje)

IZVEŠTAVANJE

odaberite informacije koje želite da dobijete iz svojih projekata za dalju proizvodnju, montažu, prodaju:

+ krojne liste

+ liste alata i mašina

+ označavanje

+ izlazni formati: csv, html, excel..

SOLIDWORKS

SolidWorks 3D CAD okruženje koje koristi SWOOD omogućava da u celo rešenje za dizajn i proizvodnju povežete i druge softvere koji su vam potrebni u poslovanju, na primer - SolidWorks Visualize za foto i video rendere, i mnoge druge.

uz Solfins imate obezbeđenu kompletnu obuku i tehničku podršku kao i stotine naših klijenata.

Tražite Solfins prezentaciju rešenja i ponude za SWOOD rešenja