DELMIA CNC MACHINING

UPRAVLJANJE CNC MAŠINAMA I ROBOTIMA

Nekada sastavni deo CATIA V5 softvera, segment za programiranje CNC mašina je u okviru nove 3DEXPERIENCE platforme sada pripojen DELMIA paleti proizvoda.

PREUZMI BROŠURU

Delmia machining moduli

karakteristike i opis modula za upravljanje CNC mašinama

Delmia Prizmatic machining - NPM

Odoo CMS - a big picture

Delmia 3DEXPERIENCE Prizmatic machining - NPM

Kompletno rešenje za programiranje 2.5-osnih glodaličkih operacija i 4-osnih erozimata

Prizmatic Machining ključne karakteristike

Adaptive concentric milling

Strategije za tvrde metale i ubrzanja u svakodnevnoj obradi

4-axis pocketing

Podržane i indexne 4-osne pocketing operacije sa korisnički kontrolisanim uglom ulaza alata radi boljih uslova rezanja. Ova operacija podržava i ne-konične i ne-cilindrične površine koje idu i preko 180°

Detekcija kolizije

Napredna detekcija kolizije između svih činioca obrade (alata, nosača, steznog i reznog pribora)

Baza alata i opreme

Integracija sa web katalozima proizvođača alata i opreme tako da na jedan klik dobijete najprecizniju moguću geometriju alata sa svim režimima i podacima od proizvođača direktno u CAM softveru

Wire EDM - NPM

 
 

3DEXPERIENCE WIRE EDM

Programiranje 2-osnih i 4-osnih erozimata

2 osne i 4 osne strategije i tehnologije za upravljanje erozimatima

Definisanje WireEDM mašine i alata (žice)

Pocketing operacija

Simulacija putanje

Kontaktirajte nas >  

NC Shop Floor programmer - NSR

 
 

Troosno glodanje

Wire EDM

Generisanje APT i NC koda

Simulacija putanje i mašine

NIje potreban CAD kao osnova

Automatska asocijacija sa fičerima iz Catia Part design modula

Kontaktirajte nas >

Prizmatic & Turning machining - NPT

Odoo image and text block

Programiranje strugarskih operacija

Dodatak na Prizmatic machining - NPM

Kreiranje i optimizacija strugarskih operacija

Sinhronizacija Mill-Turn operacija

Generisanje APT i NC koda

Automatska asocijacija sa fičerima iz Catia Part design modula

Kontaktirajte nas >

Milling machining - NMG

Odoo image and text block

Programiranje i simulirajte rad 2.5-osne i 3-osne glodalice

Dodatak na Prizmatic machining - NPM

Kreiranje i optimizacija strategija za grubu i finu obradu

Lokalna ili globalna konverzija 3-osnih u 5-osne putanje

Napredne operacije za obradu površina

Integrisana simulacija rada mašine sa simulacijom oduzimanja materijala

Generisanje APT i NC koda

Automatska asocijacija sa fičerima iz Catia Part design modula

Kontaktirajte nas >  

Multi-Axis Machining - NMX

Odoo image and text block

Programiranje i simulacija naprednih višeosnih glodačkih strategija

Dodatak na Prizmatic machining - NPM

Fantastične strategije za grubu i finu obradu

Integrisana mašinska simulacija zajedno sa simulacijom oduzimanja materijala

brzo programiranje multi-cavity delova

Generisanje APT, NC koda i 5-osni NURBS output

Automatska asocijacija sa fičerima iz Catia Part design modula

Robot Milling - aplikacija za integraciju robota u mašinsku obradu

Kontaktirajte nas >  

Adaptive concentric Milling

Odoo CMS - a big picture

Specijalna strategija za obradu

Neviđene uštede u gruboj obradi! Sastavni deo svake Delmia 3DEXPERIENCE CAM aplikacije. Trajektorija se automatski adaptira geometriji džepa bez obzira da li je zatvoren, otvoren džep sa ili bez ostrva.

Pogledaj obradu na mašini

Odoo image and text block

Robotic Multi-Axis Machining - NMX

6-osna mašinska CNC obrada robotima – Delmia 3DExperience machining rešenje u potpunosti podržava vaše robote bez specijalnih postprocesora.

Robot Milling - aplikacija za integraciju robota u mašinsku obradu

Velika baza Robota sa predefinisanim postprocesorima

Specijalne operacije za ručne instrukcije robota

Konfigurabilna baza dodataka i nastavaka na robotsku glavu

generisanje više vrsta koda za robote (TP, LS...)

Kontaktirajte nas >  

Odoo CMS - a big picture

Optimizacija putanja i ciklusnog vremena je od esencijalnog značaja za efikasan rad. Zajedno možemo da nađemo najbolji rezultat za vašu mašinsku obradu.

Pozovi Solfins savetnika