Indeksna višeosna CNC obrada


Odoo image and text block

5-osna i 4-osna indeksna obrada


SolidCAM 2.5D modul je sve što vam je potrebno kako biste programirali 4-osne i 5-osne mašine, ali za obradu prizmatičnih površina, gde su 2 ose simultane a preostale 3 ose pozicione ili indeksne.

SolidCAM podržava i 4/5 osnu indeksnu obradu, i omogućava korisnicima brz i efikasan način programiranja višestrane obrade.

Korisnici koji imaju 4-osne i 5-osne obradne centre koje koriste za višestranu obradu delova će koristiti ovaj modul. Ako vam je potrebna simultana 4-osna ili 5-osna obrada, biće vam potrebni dodatni 4-osni (obrada spirale na cilindru) ili 5-osni (lopatica turbine) simultani moduli.

Odoo image and text block
 •  Definišite koordinatni sistem samo na osnovu označene površine, i nastavite sa programiranjem vašeg dela.

 • SolidCAM-ov pristup “select a face and machine” je najbrži metod za indeksno programiranje.

 • Coordinate System manager vrši praćenje svih podataka potrebnih za određivanje orijentacije svakog alata.

 • Solid Verify simulacija prikazuje nosače alata i stezne pribore, zajedno sa procesom uklanjanja materijala za sve operacije obrade.

 • SolidCAM pruža korisniku efikasan i jednostavan način programiranja na različitim stranama dela. 

 

               Efikasan G-Kod za mašine sa 4 ili 5 osa


               • SolidCAM nudi nekoliko različitih opcija za dobijanje efikasnog G-Koda bez grešaka za višeosne  mašine.


               • SolidCAM postprocesori su postavljeni tako da upravljaju svim rotacijama i work offset pomeranjima eliminišući potrebu za definisanjem nekoliko work offset-a na mašini.


               • SolidCAM upravlja kontrolerima koji interno određuju rotacije, kao i kontrolerima kod kojih postprocesor mora da upravlja rotacijama.
               Odoo text and image block
               • Za kontrolere sa naprednim ravanskim rotacijama ili koordinatnim rotacionim funkcijama, SolidCAM postprocesori takođe mogu upravljati ovim internim CNC funkcijama. Ukoliko mašina ne poseduje ove funkcije, korisnici mogu uneti lokaciju predmeta obrade u SolidCAM-u, koji će zatim sam izvršiti G-Kod transformacije za svaku rotaciju.


               • SolidCAM ideologija za indeksiono glodanje je jednostavna: od softvera do G-koda proces je isti i za indeksijalnog glodanje i za prosto jednostrano glodanje. Korisnik ne koristi specijalne funkcije ili trikove u okviru softvera, već uvek primenjuje iste procedure.
               Odoo text and image block

               SolidCAM - Ubrzaj svoje mašine!

               Solfins isporučuje konsalting, implementaciju, obuku, podršku, postprocesore...