Indeksiona Multi-Sided obrada


Odoo image and text block

5-osna indeksna obrada


SolidCAM podržava i 4/5 osnu indeksionu obradu, i omogućava korisnicima brz i efikasan način programiranja višestrane obrade.

Tradicionalni pristup indeksnoj obradi zahteva kreiranje konstrukcionih pogleda, kopiranje i rotaciju 3D modela kao i definisanje slojeva za indeksionu obradu. Korišćenjem SolidCAM softvera, naporan proces pripreme je u potpunosti eliminisan, a sama priprema za indeksionu obradu je znatno lakša i efikasnija.


 • Pojednostavite proces obrade sa jednom početnom pozicijom mašine i brzim definisanjem orijentacija za indeksijalnu obradu - višestrana obrada je značajno ubrzana jer nije potrebno kreirati veliki broj koordinatnih sistema.

 • Definišite koordinatni sistem samo na osnovu označene površine, i nastavite sa programiranjem vašeg dela.

Odoo image and text block
 • SolidCAM-ov pristup “select a face and machine” je najbrži metod za indeksno programiranje.

 • Coordinate System manager vrši praćenje svih podataka potrebnih za određivanje orijentacije svakog alata.

 • Solid Verify simulacija prikazuje tool holdere i fixtures, zajedno sa procesom uklanjanja materijala za sve operacije obrade.

 • SolidCAM pruža korisniku efikasan i jednostavan način programiranja na različitim stranama dela.

 • Čak iako se radi samo sa 2.5D ili 3 ose, SolidCAM pruža dobro rešenje za indeksnu 4/5-osnu mašinsku obradu.

 

               Efikasan G-Kod za Multi-Axis mašine koji se ne mora proveravati


               • SolidCAM nudi nekoliko različitih opcija za dobijanje efikasnog G-Koda bez grešaka za multi-axis mašine.


               • SolidCAM postprocesori su postavljeni tako da upravljaju svim rotacijama i work offset pomeranjima eliminišući potrebu za definisanjem nekoliko work offset-a na mašini.


               • SolidCAM upravlja kontrolerima koji interno određuju rotacije, kao i kontrolerima kod kojih postprocesor mora da upravlja rotacijama.
               Odoo text and image block
               • Za kontrolere sa naprednim ravanskim rotacijama ili koordinatnim rotacionim funkcijama, SolidCAM postprocesori takođe mogu upravljati ovim internim CNC funkcijama. Ukoliko mašina ne poseduje ove funkcije, korisnici mogu uneti lokaciju predmeta obrade u SolidCAM-u, koji će zatim sam izvršiti G-Kod transformacije za svaku rotaciju.


               • SolidCAM ideologija za indeksiono glodanje je jednostavna: od softvera do G-koda proces je isti i za indeksijalnog glodanje i za prosto jednostrano glodanje. Korisnik ne koristi specijalne funkcije ili trikove u okviru softvera, već uvek primenjuje iste procedure.
               Odoo text and image block

               SolidCAM - Ubrzaj svoje mašine!

               Solfins isporučuje konsalting, implementaciju, obuku, podršku, postprocesore...