Jeftini 3D štampači - Kupovina i iskustva u 3D štampi
Prednosti, problemi, preporuke i saveti za jeftinu 3D štampu

Kada govorimo o jeftinim 3D štampačima podrazumeva se da govorimo o FDM/FFF tehnologiji, to jest o 3D štampi iz plastičnih filamenata na koturu. Osim toga što govorimo o najjeftinijoj tehnologiji 3D štampe, FDM štampači imaju i druge prednosti:

 • jednostavnost korišćenja - postavite plastičnu nit kroz ekstruder i diznu, unesete fajl 3D modela, podesite nekoliko parametara u pratećem (besplatnom) softveru, i štampa može da počne

 • za sve korisnike - FDM štampa koristi se svuda, od kućnih hobija do vojne industrije, od malih biznisa do obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola i fakulteta)

 • za sve primene - štampa prototipova proizvoda, izložbenih maketa, funkcionalnih komada i elemenata proizvoda spremnih za ugradnju

 • za ozbiljnije zahteve i serijsku proizvodnju - čak i osnovne plastične mase (PLA, ABS) mogu da isporuče kvalitetne funkcionalne delove,  ali i u smislu preciznosti i u smislu mehaničkih karakteristika (štampa kućišta za ugradnju elektronike)

 • povoljna cena materijala - filamenti su prosečno jeftiniji od drugih materijala koji se koriste u drugim tehnologijama 3D štampe

 • izbor materijala - pored osnovnih tipova plastike, (PLA, ABS), postoje i odlična rešenja za štampu poliamida ali i kompozita

 • dodatna obrada delova - s obzirom da su dobijeni komadi relativno robusni, možemo ih dodatno obrađivati, šmirglati, farbati, bušiti..


Pogledajte kako izgleda koncept FDM 3D štampe

 
 

Kako izabrati najjeftiniji 3D štampač?

Nije važno šta možete kupiti - već šta ima smisla kupiti

Biraj manje dimenzije


FDm štampa podrazumeva velike "zaostale sile" u komadu, što je komad veći i sile su veće i dolazi do odlepljivanja, uvijanja, smicanja..Biraj osnovne materijale


dostupnost materijala
cena materijala
predvidivo ponašanje
manje štete hardveru

Biraj jače brendove


Pristustvo na tržištu
dostupnost podrške
dostupnost delova
održivost kompanije

Problemi koje možete očekivati sa jeftinim FDM uređajima za 3D štampu

(Ne pitajte kako znamo)

Nemogućnost pravilnog sklapanja hardvera - kvalitet proizvodnje, delova štampača, ili oštećenja u pakovanju i transportu zbog nedovoljno obezbeđenog paketa mogu napraviti problem već od prvog dana kada štampač (u delovima ili sklopljen) stigne do vas.

Nedovoljno zaokružen koncept hardvera - amaterski uređaji podrazumevaju da kotur stoji pored štampača, nezaštićen od uticaja prašine i vlage što može imati značajan uticaj i na kvalitet delova koje dobijate u štampi. Pored toga, sam štampač obično nije smešten u odgovarajuće kućište koje čini da teperatura komada tokom celog procesa štampe bude konstantna, što takođe ima uticaj na kvalitet štampe.

Nedostupnost resursa za učenje - mnogi anonimni proizvođači ne isporučuju dovoljno kvalitetnih stručnih informacija za korisnike u vidu pisanih i video tutorijala za otklanjanje problema, zamenu delova, itd.

Otkazivanje hardvera - najčešće se zbog lošeg materijala dešava da uništite ili začepite diznu štampača, ali postoje i drugi problemi harvera koji su karakteristični za komponente kupljene po najnižoj mogućoj ceni.

Softverski problemi - čak i kada softver radi, zbog nemogućnosti većeg ulaganja u njegov razvoj, neretko se dešava da pravi probleme zbog "previše" opcija za korisnika, ne samo u smislu predugog procesa podešavanja štampe, već i zbog toga što se može desiti da softver dozvoli i "kolizije" unetih informacija (npr. veća rezolucija i prevelika brzina štampe gde nije moguće da deo izađe sa željenim kvalitetom). U tom smislu, najčećešće ćete koristiti standardne open-source softvere umesto softvera slabijih proizvođača.

Dostupnost rezervnih delova - ako želite da eksploatišete svoj 3D štampač nemate vremena da čekate mesec dana na rezervni deo, a kada koristite jeftinije varijante 3D štampača trebaće vam često rezervni delovi. Zato je najbolje računati na ovo već pri kupovini i odmah nabaviti najugroženije delove mašine da stoji spremno kad zatreba. 

Bavljenje štampačem - zbog raznih podešavanja za svaki novi komad, češće zamene dizni i drugih delova, češće dotezanje konstrukcije, najjeftiniji hobi uređaji pa i većina open source mašina, podrazumevaju da priprema štampe i održavanje štampača oduzimaju nešto više vremena.. Ovo nije problem za hobiste, studente, za one koji ponekad nešto štampaju, ali jeste ozbiljna prepreka za eksploataciju štampača za konkretne primene. 

Primer jeftinih 3D štampača koji su minimum za profesionalnu upotrebu

šta izdvaja Sindoh - Najprodavanije mašine u Solfinsu

Odoo - Sample 1 for three columns

Sindoh hardver

Već na prvi pogled jasno je da se radi o uređaju koji je dizajniran, razvijen i sklopljen kao npr 2D štampač:

 • zatvoreno kućište čija geometrija nije dobijena prosto sastavljanjem ravnih ploča

 • integrisano spremište za materijal u samoj mašini

 • dizna od kvalitetnog materijala koja se menja tek zajedno sa glavom posle 4-5 hiljada radnih sati, pa i više, zavisno od uslova korišćenja..

 • naravno, tu su i fleksibilna radna ploča bez lepljenja, kamera i aplikacija za daljinsko praćenje, pauziranje rada, automatizovan proces čišćenja dizne, automatizovano uvlačenje materijala..

Odoo - Sample 2 for three columns

Sindoh softver

Zbog toga što je veći deo podešavanja mašine automatizovan, softver koji dolazi uz Sindoh mašine veoma je jednostavan i sprečava vas da sopstvenim greškama napravite delove lošeg kvaliteta uz samo osnovna podešavanja gde sam softver uradi ostalo:

 • definisanje debljina zidova

 • definisanje stepena i geometrije ispune

 • definisanje rezolucije po Z osi

I to je otprilike sve..

Neki korisnici žele više slobode da se igraju, ali naša je preporuka da to vreme iskoriste za optimizaciju samog 3D modela, jer to i jeste poenta 3D štampe - budite brži boljom geometrijom umesto prostim ubrzanjem kretanja glave čime dobijate deo dosta slabijeg kvaliteta.

Odoo - Sample 3 for three columns

Sindoh materijal

Iako mogu da se koriste i materijali drugih proizvođača, kvalitet Sindoh materijala ogleda se u dugoročnim posledicama:

 • konstantno kvalitetni komadi

 • predvidivi kvalitet, izgled, homogenost komada

 • bez problema na hardveru uz minimalno održavanje

 • dodatnih nekoliko hiljada sati radi bez zamene delova..

Primeri primene Sindoh mašina i materijala u Srbiji

šta izdvaja Sindoh - Najprodavanije mašine u Solfinsu

Odoo - Sample 1 for three columns

Štampa alata za proizvodnju

Solfins klijent koji proizvodi alate za industriju opredelio se isključivo za Sindoh materijale i štampe (iako ima i jeftinije) jer mora da garantuje za svoje alate kod svojih klijenata (pucanje alata u proizvodnji zaustavlja sve uz ogromne troškove). 

Na svakoj od Sindoh mašina troši preko 50kg Sindoh materijala godišnje.

Odoo - Sample 2 for three columns

Štampa pribora za montažu

Zbog potrebe da u kratkom roku napravi veliki broj elemenata potrebnih za montažu kablova u autoindustriji, jedan Solfins klijent opredelio se za manju farmu Sindoh mašina. 

Na tri mašine za nepuna četiri meseca napravljeno je preko 8.000 sati štampe - za prosek od skoro 20 sati dnevno, na svakoj mašini - svakog dana.

Odoo - Sample 3 for three columns

Štampa prototipova

I mi u Solfinsu koristimo Sindoh mašine za štampu prototipova ali i gotovih proizvoda gde za klijente na malim i srednjim serijama postižemo cene koje bi dobili brizganjem - i to bez inicijalnog troška izrade skupih alata, a kvalitet štampe je dovoljno dobar, zadovoljava i vizuelno, da se može isporučiti direktno klijentu/korisniku.

Solfins ponuda FDM 3D štampača

Testirali smo mnogo mašina i predstavljamo one koje zaista "rade posao"

3D skeniranje i reverzni inženjering mašinskih elemenata, delova i konstrukcija
Brzo do geometrije i proizvodne dokumentacije i najsloženijih komada