3D print & scan

Sve o 3D štampi i 3D skeniranju na jednom mestu - mašine, materijali, saveti, tutorijali

3D skeniranje nameštaja i drvenih objekata i elemenata

новембар 2021 — 119 views 3D Skenernameštaj

3D štampa za prilagođavanje enterijera vozila - Primer papučice kvačila

октобар 2021 — 131 views 3D štampačautomotiveindustrijski dizajnMarkforged

Jeftina 3D štampa velikih sklopova - Primer izrade kalupa za istraživanja

октобар 2021 — 108 views 3D Print | 3D štampa3D štampač

3D skeniranje (od igle do) lokomotive!

октобар 2021 — 125 views 3D SkenergrađevinaReverzni inženjering

Primena SolidWorks softvera za pripremu 3D štampe sklopova

Primena 3D skeniranja u industrijskom dizajnu - Primer upravljača automobila

3D štampa alata za brizganje plastike - prototipovi i male serije

јул 2021 — 249 views 3D štampač3D štampa metalaPlastics

Primena 3D skeniranja za modele za animacije u marketingu

јун 2021 — 416 views 3D SkenerReverzni inženjering

3D skeniranje ljudske figure za potrebe umetničkih projekata i filma (FOTO galerija)

август 2020 — 461 views 3D Skenerindustrijski dizajn

Primena 3D štampe za realne potrebe industrije - u razvoju i proizvodnji

3D štampa bakra za direktnu proizvodnju elektro i termoprovodnih komada

фебруар 2020 — 1052 views 3D Print | 3D štampa3D štampa metalaMarkforged

Markforged Onyx FR

јануар 2020 — 587 views 3D Print | 3D štampa3D štampačMarkforged

Zadatak: uzeti mere na licu mesta i dizajnirati novu ogradu za stepenište

јануар 2020 — 1385 views 3D SkenerReverzni inženjering

3D štampa alata za dizalice i manipulaciju teretom velike mase

новембар 2019 — 833 views 3D Print | 3D štampaMarkforged

Primena SolidWorks softvera za pripremu 3D modela za 3D štampu

септембар 2019 — 2096 views 3D Print | 3D štampaSolidWorks

Proces reverznog inženjeringa u autoindustriji uz pomoć Artec 3D skenera i SolidWorks softvera

Izrada komada od silikona pomoću 3D štampe

септембар 2019 — 3182 views 3D Print | 3D štampa

3D štampa u medicini - Obrazovanje, istraživanje, planiranje hirurških intervencija

септембар 2019 — 2121 views 3D Print | 3D štampa3D Skener

Popravka 3D štampača - Dijagnostika i otklanjanje problema smicanja slojeva štampe

септембар 2019 — 1427 views 3D Print | 3D štampa3D štampačdesktop 3D štampač

3D štampa transparentnih materijala za prototipove proizvoda od stakla i plastike

август 2019 — 1246 views 3D Print | 3D štampa3D štampač