3D print & scan

Sve o 3D štampi i 3D skeniranju na jednom mestu - mašine, materijali, saveti, tutorijali

Reklamni materijal - Proizvodnja 3D štampom

јун 2022 — 31 views 3D štampačSindoh

3D štampa PLA materijala u više boja na Markfroged 3D štampačima

март 2022 — 108 views 3D štampačdesktop 3D štampačMarkforged

3D skeniranje nameštaja i drvenih objekata i elemenata

новембар 2021 — 319 views 3D Skenernameštaj

3D štampa za prilagođavanje enterijera vozila - Primer papučice kvačila

октобар 2021 — 313 views 3D štampačautomotiveindustrijski dizajnMarkforged

Jeftina 3D štampa velikih sklopova - Primer izrade kalupa za istraživanja

октобар 2021 — 239 views 3D Print | 3D štampa3D štampač

3D skeniranje (od igle do) lokomotive!

октобар 2021 — 254 views 3D SkenergrađevinaReverzni inženjering

Primena SolidWorks softvera za pripremu 3D štampe sklopova

Primena 3D skeniranja u industrijskom dizajnu - Primer upravljača automobila

3D štampa alata za brizganje plastike - prototipovi i male serije

јул 2021 — 397 views 3D štampač3D štampa metalaPlastics

Primena 3D skeniranja za modele za animacije u marketingu

јун 2021 — 579 views 3D SkenerReverzni inženjering

3D skeniranje ljudske figure za potrebe umetničkih projekata i filma (FOTO galerija)

август 2020 — 602 views 3D Skenerindustrijski dizajn

Primena 3D štampe za realne potrebe industrije - u razvoju i proizvodnji

3D štampa bakra za direktnu proizvodnju elektro i termoprovodnih komada

фебруар 2020 — 1226 views 3D Print | 3D štampa3D štampa metalaMarkforged

Markforged Onyx FR

јануар 2020 — 734 views 3D Print | 3D štampa3D štampačMarkforged

Zadatak: uzeti mere na licu mesta i dizajnirati novu ogradu za stepenište

јануар 2020 — 1703 views 3D SkenerReverzni inženjering

3D štampa alata za dizalice i manipulaciju teretom velike mase

новембар 2019 — 1010 views 3D Print | 3D štampaMarkforged

Primena SolidWorks softvera za pripremu 3D modela za 3D štampu

септембар 2019 — 2513 views 3D Print | 3D štampaSolidWorks

Proces reverznog inženjeringa u autoindustriji uz pomoć Artec 3D skenera i SolidWorks softvera

Izrada komada od silikona pomoću 3D štampe

септембар 2019 — 3830 views 3D Print | 3D štampa

3D štampa u medicini - Obrazovanje, istraživanje, planiranje hirurških intervencija

септембар 2019 — 2578 views 3D Print | 3D štampa3D Skener