Markforged preporuke za sklapanje štampanih elemenata
geometrijom, lepkom, vijcima i čivijama

Markforged je predvideo sve standardne metode sklapanja štampanih segmenata, ali uz precizna uputstva i preporučene tehnike i materijale kako bi kvalitet štampanih komada ostao na visokom nivou karakterističnom za ove uređaje.

Uopšteno o standardnim metodama spajanja štampanih segmenata pročitajte više u tekstu Segmentiranje elemenata i sastavljanje prototipa u 3D štampi, dok ćemo se na ovoj stranici fokusirati odmah na Markforged rešenja.

Dve serije Markforged štampača razlikuju se po radnim zapreminama oko 2,5 puta, ali maksimalna dimenzija po jednoj osi je veoma slična – 32/33cm:

Desktop serija

320 x 157 x 132 mm

Industrijska serija

330 x 270 x 200 mm

Ovo znači da svaki komad koji prelazi ove dimenzije, a koji želimo da štampamo na Markforged štampaču, moramo da radimo iz segmenata.

Međutim, za Markforged su naročito važni i karakteristični oni drugi razlozi štampe iz segmenata: poboljšanje mehaničkih karakteristika komada, ubrzanje procesa štampe, itd.

Markforged štampači polažu kontinuirana kompozitna vlakna horizontalno u izabranom broju slojeva po Z osi. Ovo je prednost koju svakako želimo da iskoristimo ako pravimo alate ili prototipove složenije geometrije koji treba da izdrže veća opterećenja iz više pravaca, pa prema tome odredimo i segmente za štampu tako da kompozitna vlakna mogu biti orjentisana tako da najbolje primaju sile kojima će komad biti opterećen.

Nije bez značaja ni to što segmentiranjem komada možemo dobiti na brzini štampe. Markforged ima standardne brzine štampe kao slične tehnologije, ali ona može varirati duplo (u dve dimenzije izbora visine sloja po Z osi – od 50 i 100 mikrona). Tako, zbog veće preciznosti koju pruža Markforged, znači nam da učinimo sve što možemo kako bismo dodatno ubrzali proces štampe i našu mašinu učinili efikasnijom. 


Odoo image and text block

Spajanje Markforged segmenata lepkom

Za spajanje lepkom svojih štampanih delova Markforged preporučuje standardno dostupan i našem tržištu Loctite 401.

Neke karakteristike lepka navedene u zvaničnoj dokumentaciji proizvoda za materijale slične Markforged Onyx-u (ABS, PVC):

  • stvrdnjavanje kraće od 5 sekundi

  • smičuće sile (ISO 4587) ABS 7,5 N/mm²; PVC 10 N/mm² 

  • hemijska otpornost na motorno ulje – zadržava 85% karakteristika nakon 1.000 sati na 40⁰C.

Mehaničko spajanje Markforged segmenata – „geometrijski“

Preporučene su dve varijante izmene geometrije segmenata kako bi se ostvarila jača mehanička veza između pojedinih elemenata:

"Lastin rep"

sa umetnutom čivijom

Usečen spoj

sa umetnutom maticom i vijkom

Mehaničko spajanje Markforged segmenata – metalnim insertima


Markforged je definisao i više varijanti pripreme komada za štampu i spajanje segmenata pomoću metalnih inserata koji se postavljaju u toku same štampe. Pauziranjem procesa štampe, postavljanjem inserta, i nastavkom štampe dobija se snažnija veza između inserta i komada.

Pre tipu inserta možemo napraviti više tipova spojeva:

  • navojnice, matice i vijci – za klasičnu mašinsku vijčanu fiksiranu vezu

  • nitne, prstenovi – za prolaz osovine za fiksiranu (vijcima i maticama) ili osnu/rotacionu vezu (čivijama, osovinama).

Odoo - Sample 1 for three columns
Odoo - Sample 2 for three columns
Odoo - Sample 3 for three columns
Umetanje metalnih elemenata u Markforged štampane komade
matice, vijci, navojnice, nitne