Markforged Eiger softver - Konfigurisanje i priprema štampe

Povezivanje hardvera, softvera i parametara za 3D štampu

Eiger je originalni Markforged softver za 3D štampu koji je razvijen specijalno za Markforged mašine kako bi se iz hardvera izvukao maksimum i dobili delovi koji su bez premca u kvalitetu materijala i površina u odnosu na druga rešenja FDM 3D štampe.

Markforged softver za 3D štampu

Nekoliko minuta za pripremu štampe savršenog komada

 
 

Konfigurisanje Eiger softvera

Korišćenje Markforged serverskih resursa
 
 

Priprema komada za 3D štampu

Jednostavno podešavanje parametara

Markforged specijalizovane mašine i materijali za industriju

Saznaj više i traži ponudu u Solfinsu...