Markforged Mark X Wash 1

3D štampa metala - Postprocesiranje

Markforged uređaj za pripremu štampanog komada sa metalnim prahom u plastičnom filamentu za proces sinterovanja metala. Proces se sastoji iz delimičnog uklanjanja plastičnog veziva metalnog praha uz ostavljanje poroznog komada kako bi plastika mogla da napusti komad u procesu sinterovanja, a peć za sinterovanje trpela što manje nečistoća. .   

Odoo image and text block

Markforged Wash 1

  • Radna zapremina: 22.283 cm3

Ovaj uređaj služi kao 1 od 3 dela kompleta za Markforged 3D štampu metala, uz:

  • Markforged Mark X 3D štampač metala

  • Markforged Sinter 1 ili Sinter 2 jedinicu za pranje štampanog komada i pripremu za sinterovanje*.

*Izbor opcije peći za sinterovanje je slobodan na korisniku, prema veličini komada koje želi da proizvodi na svom Markforged Mark X 3D štampaču metala.

Tvoja nova mašina?

Dizajniraj i proizvodi bez ikakvih ogračničenja! 

Traži cene za 3D štampu metala

Dodatna oprema

Komplet za 3D štampu i Post procesiranje komada

Odoo - Sample 1 for three columns

Markforged Mark X

Markforged Mark X 3D štampač metalnih komada originalnom modifikovanom FDM/FFF tehnologijom u kojoj je metalni prah zarobljen u plastičnom filamentu koji se uklanja u procesu sinterovanja.

Markforged Mark X

Odoo - Sample 2 for three columns

Sinter 1

Markforged peć za sinterovanje metalnih štampanih komada nakon pranja u Wash 1 jedinici, radne zapremine 4.760 cm3. Namenjena za sinterovanje komada srednje veličine i serija manjih delova.

Markforged Sinter 1

Odoo - Sample 3 for three columns

Sinter 2

Markforged peć za siterovanje metalnih štampanih komada nakon pranja u Wash 1 jedinici, skoro pet puta veće zapremine od Sinter 1 - sa 22.283cm3 prostora za slaganje delova, odnosno za sinterovanje najvećih delova koji mogu izaći iz Markforged Mark X štampača za metal.

Markforged Sinter 2