Primena 3D štampe za realne potrebe industrije - u razvoju i proizvodnji
Markforged formula uspeha

Doživljaj 3D štampe u javnosti, a samim tim i u dobrom delu aktera u industrijskim grama, bio je taj da je ova tehnologija pogodna za futuristički dizajn, nove proizvode, specifične aplikacije sa retkim i ekskluzivnim tržišnim nišama.

Markforged je napravio koncept štampe koji se drži potpuno suprotnih principa:

  • 3D štampa za aktuelne aplikacije najšireg spektra u industriji danas

  • primena u tradicionalnim granama industrije za proizvodnju "dosadnih" komada kao što su razni alati, stezni pribori, kontrolnici

  • tehnologija koja je jednostavna, proverena i pouzdana uz sva svoja ograničenja - FDM/FFF

  • materijali koji su izuzetni po svojim karakteristikama i koncept štampe armiranja vlaknima karbona, kevlara, fiberglasa..

Veliko istraživanje Markforged kompanije otkriva ono što je jasno svakome ko o 3D štampi ne saznaje iz dnevnih novina: ova tehnologija je tu da svakodnevno menja CNC mašine pre nego vajarske skulpture, da menja upotrebne komade pre nego skice i ideje, da menja metal pre nego egzotične plastike..

Nekoliko rezultata iz ankete

Odoo - Sample 1 for three columns

Ko koristi 3D štampu?

Nasuprot idejama da je 3D štampa prvenstveno tehnologija zanimljiva dizajnerima, razvojnim biroima za faze konceptualnih rešenja, itd, u praksi preko polovine korisnika koji su učestvovali u istraživanju koristi štampu direktno za proces proizvodnje, za direktnu proizvodnju ili za finalno prototipovanje.

Odoo - Sample 2 for three columns

Za koje namene koristi 3D štampu?

Bezmalo polovina ispitanika koristi 3D štampu za direktnu proizvodnju krajnjih proizvoda. Kada se tome doda i štampa alata i pribora, ili štampa rezervnih delova za potrebe održavanja, vidi se da Markforged jeste pogodio prave potrebe tržišta danas svojom paletom mašina i materijala.

Odoo - Sample 3 for three columns

Šta je zamenila 3D štampa?

Nasuprot očekivanim pretpostavkama, veći deo korisnika 3D štampom ne menja plastiku i klasične kompozitne materijale, već komade od aluminijuma i čelika. Naravno, ovo većinom važi za Markforged korisnike jer ne postoji mnogo tehnologija 3D štampe koje mogu da zamene metale.

Odoo image and text block

Mnogo prostora za unapređenja

3D štampa svoje prednosti najbrže pokazuje u regionima sveta gde:

  • postoji najveća dostupnost ovih tehnologija

  • postoji spremnost na investicije u nove tehnologije

  • postoji dobro obučena radna snaga i inženjerski kadar, uz dobre procedure obuke zaposlenih

  • postoji lanac snabdevanja materijalima

  • postoji servisna i tehnička podrška korisnicima

  • postoji problem kvalifikovane radne snage i visokih operativnih troškova koji koče procese u kompanijama i 3D štampa predstavlja jeftino i brzo rešenje

Vidi ceo zveštaj > 

3D štampa bakra za direktnu proizvodnju elektro i termoprovodnih komada
Markforged ADAM tehnologija 3D štampe za elektrode kakve poželite